Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Fotowoltaika - z jakiego programu skorzystać?

Marcin Moneta
Marcin Moneta

Data publikacji: 26.07.2021, Data aktualizacji: 01.03.2023

6 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 9 głosów

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023?
Inwestując w fotowoltaikę można skorzystać z wielu form finansowania. Jak uzyskać dofinansowanie do fotolwotaiki w 2023 roku? Sprawdź.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • jakie są założenia programu „Mój prąd”
 • jak otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”
 • czym jest ulga termomodernizacyjna 

Instalacje fotowoltaiczne - dofinansowanie 

Osoby, które zamierzają uruchomić elementy instalacji fotowoltaicznych w swoich domach, mogą skorzystać z różnych form wsparcia. Najpopularniejszy jest program „Mój prąd”, jednak funkcjonują także inne rozwiązania, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie pozwalające pokryć nawet w 90% koszty uruchomienia instalacji pozyskującej energię słoneczną. Fotowoltaika 2023 - z jakich rządowych form wsparcia możesz skorzystać?

Program „Mój Prąd" 

15 grudnia 2022 wystartowała nowa edycja programu "Mój prąd" z wyższym dofinansowaniem do fotowoltaiki. Środki, podobnie jak przy poprzednich edycjach, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi połowę kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp. Nie obejmuje natomiast zakupu stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy magazynów energii. Strona rządowa zapowiada, że takie inwestycje będą dofinansowywane w kolejnych edycjach programu.

Dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd" - ile wynosi? 

Dotację zwiększono do 6000 zł w przypadku mikroinstalacji PV. To o 2000 zł więcej niż w ubiegłym roku. O pieniądze mogą starać się prosumenci, w tym wypadku osoby produkujące energię na własny użytek. 

Co ważne, dopłaty do fotowoltaiki w ramach programu zostały podzielone na dwie części - większe wsparcie przysługuje nie tylko na nowe inwestycje, ale również wcześniejsze, sprzed 15 grudnia 2022. 

Z racji faktu, że program „Mój Prąd” jest finansowany z funduszy unijnych, beneficjent ma obowiązek poinformować o tym otoczenie. W tym celu, w ciągu dwóch miesięcy od przyznania środków powinien umieścić w sąsiedztwie swojej instalacji tabliczkę z adnotacją, że inwestycja została wsparta przez program „Mój Prąd”.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd"?

Nabór wniosków w ramach programu został przedłużony do 31.03.2023 roku. Wnioski można składać online, wymagane jest natomiast posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. 

Program „Czyste Powietrze” 

To druga z państwowych form pomocy, o którą możesz się starać, jeśli zainwestowałeś w fotowoltaikę. Program „Czyste Powietrze” pozwala uzyskać dofinansowanie na: 

 • audyt energetyczny,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • kotły gazowe i olejowe,
 • kotły na paliwo stałe,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • ocieplenie przegród budowalnych oraz na stolarkę okienną i drzwiową.

O pieniądze starać się mogą właściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań wyodrębnionych w tych domach. Budżet programu, który potrwa do 2029 roku, wynosi 103 mld zł. Od 03.01.2023 roku obowiązuje nowa wersja programu. Jakie są jej warunki? 

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze" - ile wynosi? 

Ze środków mogą skorzystać osoby fizyczne, których dochody roczne nie przekraczają 135 tys. zł. Tacy beneficjenci (I grupa wsparcia) mogą uzyskać do 66 tys. zł. Z podwyższonej dotacji (II grupa wsparcia) skorzystają osoby, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 1894 zł lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Będą oni mogli uzyskać do 99 tys. zł. 

Intensywne wsparcie wynoszące nawet do 135 tys. zł (III grupa wsparcia) otrzymają osoby, których dochód miesięczny na członka rodziny w przeliczeniu nie przekracza 1090 zł lub 1526 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 

Ważna informacja: program nie obejmuje inwestycji w nowo budowanych budynkach, tylko w tych które już istnieją. Ustawodawcy zależy bowiem na unowocześnianiu, czynieniu bardziej ekologicznym, także starszego zasobu mieszkaniowego.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze"?

Wniosek o dotację złożymy drogą elektroniczną bądź fizycznie w formie papierowej. By zrobić to przez internet, należy wejść na stronę gov.pl, następnie w zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, potem wybrać opcję „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Tam też wybieramy opcję „złóż wniosek”, który następnie wypełniamy i wysyłamy, podpisując się profilem zaufanym. W wersji „papierowej” pobieramy wniosek ze strony NFOŚiGW. Wypełniamy go i składamy osobiście bądź drogą pocztową lub kurierem w regionalnym oddziału funduszu.

Ulga termomodernizacyjna 

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na ograniczenie zużycia ciepła w naszych domach. I instalacje fotowoltaiczne kwalifikują się do ulgi. Chodzi zarówno o koszt zakupu, jak i montaż. Poniesione koszty odliczymy od dochodu, chyba że dany beneficjent rozlicza się ryczałtem, wówczas odlicza koszt od przychodu. Dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT.

Odliczeniu podlegają wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). Ulga nie obejmuje nakładów dotyczących budynków będących aktualnie w budowie, natomiast termomodernizacja ma się zakończyć w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym beneficjent poniósł pierwszy wydatek.

Łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Maksymalnie mamy 6 lat na odliczenie nakładów na termomodernizację. Jeśli uzyskaliśmy dotację do zakupu i montażu fotowoltaiki w ramach któregoś z programów państwowych lub samorządowych, wydatki odpowiadające kwocie tej dotacji nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjne.

Program Czyste Powietrze

Programy lokalne

Na wymienionych powyżej formach dofinansowania fotowoltaiki nie kończy się zasób możliwych dotacji do uzyskania. W bardzo wielu gminach funkcjonują programy lokalne - samorządowe. Dla przykładu: w Warszawie można uzyskać nawet do 15 tys. zwrotu kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną. Podobne wsparcie funkcjonuje i w innych dużych miastach. W Krakowie, w ramach programu lokalnego, można uzyskać zwrot nawet 60 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż do 15 tys. zł. przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej i do 7500 zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki a opłacalność 

Wachlarz możliwych forma wsparcia inwestycji w instalacje fotowoltaiczne jest - jak widzimy - spory. Możemy uzyskać zwrot nawet ponad połowy poniesionych nakładów. Gra jest oczywiście warta świeczki - nie tylko ze względu na pieniądze z dotacji, ale także po prostu z racji oszczędności wynikających z tańszej energii.

Przykładowo: z wyliczeń Taurona wynika, że przeciętne gospodarstwo domowe po montażu systemu u mocy 4,5 kW zużyje 30% wyprodukowanej energii. Roczna oszczędność w rachunkach na prąd (modelowa rodzina z Krakowa, taryfa G11) sięgnie 850 zł. Na tym jednak nie koniec, bowiem prosument może dostarczać do ogólnej sieci nadwyżki energii wyprodukowanej przez swoją instalację. Energia ta nie przepada i jest do wykorzystania prawie w całości. Tym samym w razie potrzeby możemy skorzystać za darmo z nadwyżki energii przez nas wyprodukowanej. Dwukierunkowy licznik sprawdza bilans energii wprowadzonej i odprowadzonej do ogólnej sieci.

Tak działa właśnie system opustów. Prosumenci (producenci i konsumenci energii w jednym) mogą oddać nadwyżkę wyprodukowanej energii do sieci, do “wirtualnego” magazynu i w razie konieczności, gdy wyprodukują jej mniej, np. w chmurnym miesiącu, pobrać ją z sieci. Reguluje to art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, który mówi, że nadwyżki energii wyprodukowane przez instalacje OZE, wprowadzone do sieci mogą zostać z niej odebrane w stosunku:

 • 1 do 0,8 – dla instalacji o mocy nie większej niż 10 kW.
 • 1 do 0,7 – dla instalacji fotowoltaicznych o mocy większej równej 10 kW, jednak nie większej niż 50 kW

Prosument nie płaci ani za rozliczenie pobranej i wyprodukowanej energii, ani za jej dystrybucję. W tym przypadku “zapłatą” jest owe 20 - 30 proc. energii, która pozostaje w ogólnej sieci. Jak wylicza Tauron, finalna oszczędność dla modelowej rodziny będzie znacznie wyższa, biorąc pod uwagę wyprodukowane nadwyżki, których wartość wyniesie 1588 zł rocznie. Sumując to z wcześniejszą kwotą modelowa rodzina uzyskamy 2438 zł oszczędności rocznie.

Jeśli teraz założymy, że nasza instalacja 5 kW kosztowała 30 tys., i że 15 tys. udało nam się odzyskać dzięki dotacji lokalnej, tym samym nasz koszt finalnie wyniósł 15 tys. zł. W takim układzie, dzięki oszczędności na prądzie, zwrot z inwestycji uzyskamy w ciągu zaledwie 6 lat.

Co również istotne, w warunkach coraz większego zaostrzania rygorów, które muszą spełniać nowo budowane domy, w kwestiach związanych z ekologią i zużyciem energii (choćby Warunki Techniczne 2021) nasza nieruchomość dzięki instalacji fotowoltaicznej stanie się bardziej konkurencyjna i nowoczesna, a przez to bardziej atrakcyjna dla potencjalnego nabywcy.

Marcin Moneta
Marcin Moneta

Marcin Moneta - dziennikarz z Wrocławia. Od wielu lat obserwuje i opisuje rynek nieruchomości. Główne zainteresowania to rynek najmu mieszkań oraz nieruchomości komercyjne.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023