Dom w zabudowie szeregowej

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 26.05.2017, Data aktualizacji: 02.02.2022

4 minuty czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 440 głosów

Dom w zabudowie szeregowej
Na co warto zwrócić uwagę kupując dom w zabudowie szeregowej? Wyjaśnia Michał Koralewski z portalu RynekPierwotny.pl.

Własny, choć mały ogródek, brak czynszu i innych opłat charakterystycznych dla wspólnot mieszkaniowych, większa powierzchnia użytkowa, a przy tym mniej obowiązków aniżeli przy zakupie i korzystaniu z domu wolnostojącego – to tylko niektóre z zalet zabudowy szeregowej.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • jakie są zalety mieszkania w domu szeregowym 
 • jak wygląda prawo własności szeregówek 
 • kto powinien sprawować pieczę nad częściami wspólnymi

Nie dziwi fakt, że osiedla domów szeregowych (segmentów) wyrastają jak grzyby po deszczu. Ten typ zabudowy pozwala także na wykorzystanie małych działek gruntu w miastach łącząc pragnienie posiadania „własnego domu” z możliwościami jakie dają niewielkie rozmiary nieruchomości gruntowych. Aby wszakże radość z większego metrażu oraz braku uciążliwości charakterystycznych dla bloków mieszkalnych nie była zakłócana przykrymi niespodziankami, warto przyjrzeć się niektórym kwestiom prawnym związanym z zamieszkiwaniem w szeregowcu.

Przedmiotem transakcji jest… lokal mieszkalny

W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze sposobem podziału zarówno nieruchomości budynkowej, jak i samego gruntu. Jest to kluczowe dla uniknięcia sporów z sąsiadami. Kupujących nie powinien dziwić fakt, że tak naprawdę przedmiotem transakcji jest… lokal mieszkalny. To najpopularniejsza metoda określania własności w zabudowie szeregowej. Od strony prawnej, z pozoru jednolity szeregowiec, nie dzieli się na segmenty ale połączone ze sobą domy jednorodzinne.

Co więcej, w każdym domu wydzielane są dwa lokale mieszkalne. Ta konstrukcja pozwala uniknąć konieczności zawiązywania dużych wspólnot mieszkaniowych stosujących przepisy ustawy o własności lokali (czyli m.in. konieczność wyboru zarządu, prowadzenie rachunkowości dla całej wspólnoty, itd.), a nadto uniknięcia problemu przy nadmiernym rozdrobnieniu działek gruntu. W tym układzie bowiem, np. dziesięciosegmentowy szeregowiec dzielony jest na pięć dwulokalowych domów jednorodzinnych.

Poszczególni nabywcy są zatem ich współwłaścicielami. Mniej spotykane są sytuacje, gdy każdy segment stanowi odrębną nieruchomość. Spotyka się natomiast przypadki, gdy cały budynek jest jedną nieruchomością, w której wyodrębniono poszczególne lokale mieszkalne. To rozwiązanie stosuje się, gdy tych ostatnich jest nie więcej niż 7 – dzięki temu unika się stosowania ustawy o własności lokali, a zwłaszcza jej przepisów o wspólnotach mieszkaniowych. Na marginesie wyjaśnić należy, że za „duże” wspólnoty mieszkaniowe, a zatem mające obowiązek stosowania ww. ustawy, uznaje się takie, w których odrębnych lokali jest więcej niż 7.

Sposób określenia prawa własności szeregowców

Wracając zaś do szeregowców, opisany sposób określenia prawa własności skutkuje koniecznością bliższego zapoznania się z zasadami korzystania z części wspólnych nieruchomości – najczęściej z ogródka. Umowa powinna precyzować jaki fragment gruntu przypada poszczególnym współwłaścicielom. Należy także zadbać aby ów przydział odbył się na mocy ujawnionej w księdze wieczystej umowy o podział nieruchomości do korzystania (tzw. quod usum). Tylko to bowiem gwarantuje trwałość takiego podziału, także przy późniejszej sprzedaży segmentu.

Jeszcze więcej komplikacji może wiązać się z terenem, na którym posadowione są miejsca parkingowe, śmietniki, brama wjazdowa, itd. Z reguły stanowi on odrębną działkę gruntu względem nieruchomości, na której posadowiony jest sam budynek. W takim wypadku stanowić on będzie współwłasność „właścicieli” poszczególnych szeregów w odpowiednich częściach ułamkowych. Przykładowo, przy dziesięciu segmentach na każdy z nich przypadnie 1/10 udziału w takiej nieruchomości.

Czy jednak owe ułamki przekładają się na codzienne użytkowanie „własnego” szeregu. Co do zasady nie. Jednakże przyjęty podział nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości budynkowej wpływać będzie na możliwość dokonywania zmian w nieruchomości.

Dodatkowa furtka w ogrodzeniu, czy też dostawienie drewnianego balkonu, tudzież posadowienie altany może wymagać zgody współwłaścicieli danej nieruchomości. Osoby te również znajdować się mogą w strefie oddziaływania planowanych zmian (np. projektowane obiekty mogą wpływać na zacienienie, hałas albo inne immisje z nieruchomości na działki sąsiednie).

Jeżeli tak się stanie, to nawet jeżeli mieszkańcy dalszych segmentów w danym szeregowcu nie są współwłaścicielami gruntu, na którym znajduje się np. dany ogródek, to wszelkie roboty budowlane na nim wykonywane, wymagać będą przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ich udziałem. To zaś daje sąsiadom możliwość nie tylko przedstawiania swojego stanowiska, ale także wnoszenia środków odwoławczych. Posadowienie, nawet prostej konstrukcji, w przypadku konfliktu z sąsiadami, może okazać się zadaniem karkołomnym i długotrwałym.

szeregówka

Współwłaściciel powinien dbać… o dobro wspólne

Pamiętać także należy, że w przypadku nieruchomości pozostających we współwłasności, gdy nie stosuje się do nich przepisów o wspólnotach mieszkaniowych, stosuje się odpowiednie artykuły Kodeksu cywilnego (art. 195-221 k.c.).

Każdy ze współwłaścicieli powinien zatem dbać o dobro wspólne w tym uczestniczyć w kosztach utrzymania. Decyzje odnoszące się do bieżącego zarządu podejmowane są większością głosów, zaś w sprawach ważniejszych powinny być jednogłośne. Brak porozumienia może niekiedy paraliżować nawet konieczne inwestycje, bądź doprowadzić współwłaścicieli przed oblicze sądu.

Oczywiście skrajne problemy bywają rzadkością, niemniej decydując się na zakup nieruchomości w zabudowie szeregowej pamiętać należy o tym, że tego typu inwestycje opierają się na instytucji współwłasności, a kluczem do niezakłóconego korzystania z segmentu jest zgodna współpraca z sąsiadami.

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

KATEGORIE:

OCEŃ ARTYKUŁ:

3 Komentarze

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
 • Anna Anna

  Sasiad buduje wiatę, czy jest jakiś minimalny odstęp jaki musi zachować od ogrodzenia, które wyznacza granice naszych podjazdów ? Czy może stać ona przy samem siatce, pod warunkiem ze żadna jej część nie będzie przechodziła na naszą atronę ? Np zadaszenie

  25 sierpnia 2022, 17:19

  Andrzej Prajsnar

  Prawo budowlane wskazuje, że nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia budowa „wiat o powierzchni zabudowy do 50 mkw., sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki”. Budowa bez pozwolenia i zgłoszenia nie zwalnia jednak z obowiązku przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeżeli wiata ma służyć do postoju samochodów osobowych, to trzeba ją odsunąć od granicy działki o co najmniej trzy metry i przynajmniej siedem metrów od okien domu (zobacz paragraf 19 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. 2022 poz. 1225).  

  9 września 2022, 10:39
 • Ryszard

  Dzień dobry! Czy deweloper budujący domy w zabudowie szeregowej ma obowiązek wyznaczyć miejsce na tymczasowe składowanie odpadów komunalnych, czy obowiązek taki spoczywa na każdym właścicielu z osobna?

  6 lipca 2020, 16:32

  Redakcja

  Dzień dobry,

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich usytuowanie: "Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji." Miejscami, o których mowa wyżej, mogą być:
  1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,
  2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,
  3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.
  Co ważne, między wejściami do pomieszczeń lub placami, a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.  

   

  Zgodnie zaś z art. 5 ustawy Prawo budowlane, m.in. ww. przepisy powinny być spełnione już na etapie budowania budynków. A za ten etap odpowiada deweloper.

  9 lipca 2020, 15:54
 • Witam Czy sąsiad może parkować samochód 1 metr od płotu mojej działki w zabudowie szeregowej ,tzn robi to specjalnie żeby poszukać z mojej strony zaczepki .Jest strasznie agresywny nie szukam z nim kłótni.Napomnę iż jego auto tj stary kamper który cały rok stoi nieużywany . w dodatku na drodze p-poż .za naszym szeregowcem .Znajduje się tam plac zabaw i teren zieleni.Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam

  25 maja 2020, 22:26

  Redakcja

  Dzień dobry,

  Prawo nie reguluje kwestii wymaganych odstępów przy parkowaniu wzdłuż granicy działki. Jeżeli zatem auto parkuje w dozwolonej odległości od budynku, to z tego tytułu nie można czynić sąsiadowi zarzutu. Niemniej: zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. To zaś wyklucza swobodne parkowanie na drodze pożarowej, zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego,  właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Jeżeli zatem sposób parkowania pojazdu przez sąsiada wywołuje negatywne skutki na Pana nieruchomości (np. nadmierne zacienienie), ww. przepis może być podstawą roszczenia w tym zakresie.

  28 maja 2020, 09:49

Artykuły powiązane

Nagrody i wyróżnienia

nagroda forbes 2022
nagroda forbes 2021
nagroda digital excellence awards 2022
nagroda laur klienta 2023
nagroda dobry pracodawca 2023
nagroda gazele biznesu 2023
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: