Wiadomości mieszkaniowe

Aneta Filipczak

Aneta Filipczak

Porady - Wyposażenie wnętrz - Nieruchomości

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 7 głosów

Prawa członka wspólnoty mieszkaniowej

Jakie prawa ma członek wspólnoty mieszkaniowej? Wyjaśnia ekspert portalu RynekPierwotny.pl – sprawdź!

Prawa członka wspólnoty mieszkaniowej

Kupując nowe mieszkanie stajemy się członkami istniejącej lub nowo zakładanej spółdzielni mieszkaniowej. Każda osoba ma z tego tytułu określone prawa, jak i obowiązki. Jednymi z najważniejszych jest udział w walnym zgromadzeniu, wybieranie i prawo bycia wybranym do zarządu i innych organów oraz przede wszystkim możliwość złożenia skargi na dotychczasową działalność wspólnoty.

Kim jest członek wspólnoty mieszkaniowej?

W momencie zakupu lokalu na własność nabywca nieruchomości automatycznie staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Co najważniejsze nie może się zrzec tej przynależności. Może za to mieć realny wpływ na jej funkcjonowanie i podejmowanie istotnych decyzji, które dotyczą części wspólnych.

Według szacunków wspólnot mieszkaniowych jest w Polsce około 5 milionów. Składają się z ogółu właścicieli lokali w danej nieruchomości.

Prawa członka wspólnoty mieszkaniowej

Podstawą praw i obowiązków każdego członka spółdzielni mieszkaniowej są zapisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Równie ważnym dokumentem jest ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. To właśnie zapisy z tych ustaw są podstawą do sporządzenia statusu spółdzielni, który stanowi dodatkowy akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną oraz specyfikę działania wspólnoty. Wszelkie prawa i obowiązki członka spółdzielni powinno się dokładnie wyszczególnić w zapisach statutowych.

Najważniejszym prawem każdego właściciela jest korzystanie z lokalu mieszkalnego, niemieszkalnego i nieruchomości wspólnej zgodnie z ich przeznaczeniem. Części wspólne stanowią te elementy budynku i działki, z których właściciele mogą korzystać w jednakowym zakresie. Są to np. dojazdy do bloków, miejsca parkingowe, tereny zielone, place zabaw, klatki schodowe, windy, domofony czy centralne ogrzewanie. Oczywiście nie wolno ograniczać praw własności innych nabywców nieruchomości i zakłócać korzystania z części wspólnej.  Co ważne w przypadku tych części nieruchomości, wielkość udziałów, czyli tzw. "waga" głosu we wspólnocie mieszkaniowej, zależy od wielkości zajmowanych lokali.

  1. Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu

Podstawowym prawem jest uczestnictwo  w walnym zgromadzeniu lub w zebraniach członków spółdzielni mieszkaniowej. Powinno się ono odbywać osobiście (chyba, że statut umożliwia ustanowienie pełnomocnika).

  1. Możliwość głosowania i zgłaszania poprawek

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos podczas głosowań, niezależnie od wartości posiadanych udziałów spółdzielczych. Podczas tego typu wydarzeń członek wspólnoty może zgłaszać projekty uchwał i poprawki do tych już istniejących.

    3. Wybieranie i stanie się członkiem zarządu

Każdy członek spółdzielni ma także prawo do wybierania, oraz bycia wybieranym do organów spółdzielni. Na pierwszym zebraniu wspólnoty powinno się odbyć zgłoszenie osób do zarządu, który zostanie ustanowiony.

  1. Zwołanie walnego zgromadzenia

Członkowie wspólnoty mają również prawo do zwołania walnego zgromadzenia. Natomiast tutaj wymagana jest aprobata przynajmniej 1/10 członków. Na takim zebraniu może m.in. zażądać rozpatrzenia wniosków dotyczących dotychczasowej działalności spółdzielni.

  1. Wgląd do dokumentów

Członek wspólnoty może poprosić o wgląd w wewnętrzne dokumenty spółdzielni: odpis statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi (z pewnymi ograniczeniami).

Odmowę członek wspólnoty może otrzymać jeśli prosi o wgląd do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni. Taki dokument musi być wydany na piśmie.

   6. Korzystanie ze świadczeń

Chodzi o korzystanie ze świadczeń spółdzielni w zakresie jej statusowej działalności. Dla przykładu, jeśli nieruchomość przynosi przychody choćby z umieszczenia banneru reklamowego na ścianie budynku czy zamieszczenia paneli fotowoltaicznych, to zyski można przeznaczyć na fundusz remontowy lub pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem części wspólnych. Można pomyśleć również o inwestycji, która przysłuży się  lokatorom, jak np. plac zabaw.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy