Wiadomości mieszkaniowe

Aneta Filipczak

Aneta Filipczak

Porady - Wyposażenie wnętrz - Nieruchomości

16 maja 2020

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 664 głosów

Jak segregować śmieci?

Prawidłowe sortowanie śmieci ma znaczenie nie tylko dla nas, ale też całej naszej planety! Wyjaśniamy, jak segregować odpady!

Jak segregować śmieci?

Segregacja śmieci to temat teoretycznie prosty. Niestety w praktyce bywa z tym różnie. Problemem są już nie tylko przepełnione śmietniki, ale często obojętność mieszkańców, którzy po prostu nie chcą sortować swoich odpadów. Wynika to z niewiedzy, braku edukacji oraz starych nawyków. W tym artykule podpowiadamy jak prawidłowo powinno przebiegać sortowanie śmieci.

Segregacja odpadów

Prawidłowy sposób segregacji został określony przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Zgodnie z treścią dokumentu najważniejszą zasadą jest oddzielanie surowców od odpadów, których nie można powtórnie przetworzyć. Przede wszystkim powinniśmy sortować tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier i odpady biodegradowalne. W niektórych gminach znajdziemy również podział na szkło białe i kolorowe. Taka forma sortowania śmieci pozwala na uzyskanie pełnowartościowych surowców, które będzie można poddać recyklingowi.

Pojemniki do segregacji śmieci

Prawidłową segregację śmieci do odpowiednich pojemników opiszemy na przykładzie Warszawy, na terenie której od początku 2019 roku obowiązuje nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Został ustanowiony podział na 5 pojemników do segregacji. Wszystkie z nich oznaczone są specjalnymi naklejkami informacyjnymi.

Segregacja śmieci co do jakiego pojemnika

Pierwszym z nich jest papier, do którego wrzucamy np. czyste opakowania z papieru i tektury, ulotki, kartony, gazety, zeszyty czy papier biurowy.

Segregacja śmieci - co wrzucać do papieru?

Drugi pojemnik to metale i tworzywa sztuczne, czyli np. puste i zgniecione butelki plastikowe oraz puszki, worki foliowe, zakrętki do butelek i słoików, opakowania plastikowe, kartony po mleku i sokach.

segregacja śmieci - metale i tworzywa sztuczne

Trzecim rodzajem odpadów jest szkło. Możemy tutaj wyrzucać szklane pojemniki, butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, lekach itp.

segregacja śmieci szkło

Przedostatni, czyli czwarty z pojemników przeznaczony jest do odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych. Są to m.in. śmieci żywieniowe, czyli pozostałości po jedzeniu (ale bez kości, mięsa i tłuszczów zwierzęcych), skórki z obranych warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, zwiędłe kwiaty czy rośliny doniczkowe.

segregacja śmieci bio

Ostatnim, ale najcześciej zapełnianym pojemnikiem są odpady zmieszane. Często nazwa ta jest błędnie interpretowana i wrzucane są tam nieposegregowane odpady. Powinniśmy natomiast umieszczać w nich jedynie to, czego nie udało się rozdzielić do pozostałych pojemników oraz to czego nie można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

segregacja śmieci co wrzucać do odpadów zmieszanych

Sortowanie śmieci to również podział na odpady zielone czy wielkogabarytowe. Te pierwsze to m.in. skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie czy liście. Z kolei do drugiej kategorii zaliczamy stare meble, materace, zabawki o dużych rozmiarach czy wyroby tapicerskie. Ich składowanie odbywa się w miejscu wyznaczonym przez administratora danej wspólnoty.

Segregacja śmieci kolory

Nie bez znaczenia pozostają oznaczenia pojemników do segregacji odpadów. Każdy kto chce prawidłowo przeprowadzać sortowanie powinien pamiętać, że:

Papier to kolor niebieski.

Metale i tworzywa sztuczne wyrzucimy pod kolorem żółtym.

Szkło natomiast powinno trafić do zielonych pojemników.

Odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych wyrzucamy do brązowo oznaczonych koszy.

Zmieszane odpady to oznaczenia czarne.

Zielone odpady to kolor szary.

pojemniki na śmieci kolory

Nigdy nie wyrzucaj!

Należy pamiętać, że są śmieci, których nigdy nie powinno się wyrzucać do pojemników, które znajdziemy w naszych śmietnikach. Są to m.in. zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektroniczny, gruz i odpady budowlane, farby i oleje (oraz ich opakowania), lekarstwa czy świetlówki, szczególnie energooszczędne. Znajdziemy specjalne miejsca gdzie można je oddać jak np. leki wyrzucamy do specjalnych pojemników w aptekach, a stary sprzęt elektroniczny możemy oddać do sklepu, w którym kupujemy nowy.

Warto również zwrócić uwagę, aby do pojemników na papier nie wyrzucać zużytych chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, kartonów po mleku, sokach, podpasek, pampersów oraz tapet. Do metali i tworzyw sztucznych butelek i pojemników z zawartością, części samochodowych czy strzykawek, wenflonów itp. W pojemniku na szkło nie mogą się znaleźć natomiast znicze z resztkami wosku, żarówki, termometry, strzykawki, szkło kryształowe, stołowe, ceramika, doniczki, lustra, szyby okienne i samochodowe oraz porcelana.

Zacznij w domu

Nowe przepisy mobilizują do segregacji śmieci. Aby sobie to ułatwić powinniśmy postawić na zaopatrzenie się już w domu w kilka koszy do śmieci lub specjalne pojemniki, które są przeznaczone do sortowania. Nie oznacza to, że powinniśmy od razu postawić na kupno 6 różnych pojemników. Możemy zacząć od dwóch. Wtedy rozpoczynamy sortowanie śmieci od podziału na te które podlegają ponownemu przetworzeniu oraz te których nie można w żaden sposób zakwalifikować do wymienionych wyżej pojemników.

W sklepach możemy zaopatrzyć się również w specjalne kolorowe torby do sortowania. Nie tylko ułatwi to codzienne rozdzielanie papieru, plastiku i szkła, ale przede wszystkim utrwali prawidłową kolorystykę pojemników na poszczególne rodzaje odpadów.

Świadomość tego jak segregacja śmieci jest ważna przyniesie korzyści nie tylko dla naszego domu, otoczenia, ale także całej planety. Ziemia jest zasypywana tonami śmieci, które są bardzo groźne dla całego ekosystemu.

Segregacja śmieci - Pytania i odpowiedzi

Gdzie wyrzucać styropian?

Styropian jest odpadem, który w zależności od rodzaju powinien trafić do innego kontenera. Uważany jest za uciążliwy, ponieważ nie rozróżniamy prawidłowo gdzie powinno się go wyrzucać. Dzieli się na budowlany (najcześciej ma kod kod 17 06 04) i opakowaniowy. Pierwszy z nich zalicza się do odpadów budowlanych. Powinien być gospodarowany w kontenerze lub big bagu. Najlepszym sposobem na pozbycie się dużej ilości tego materiału jest skorzystanie z usług lokalnej firmy wywozowej. Zwykle używa się go docieplania budynków, czy naszych domów.  Natomiast styropian opakowaniowy wyrzucamy do pojemników na tworzywa sztuczne i metale, czyli kontenerów z żółtymi oznaczeniami. Jest to nic innego jak tworzywo sztuczne. Jeśli jego rozmiar przekracza możliwości śmietnika, należy zadzwonić do swojego Urzędu Gminy i zgłosić, że będziemy chcieli pozbyć się odpadów gabarytowych. Jeśli uzyskamy zgodę, styropian zniknie przy kolejnym przyjeździe śmieciarki.

Gdzie wyrzucać żarówki?

Tradycyjne żarówki, lampy żarowe i halogenowe można wyrzucić do śmietnika wraz z innymi odpadami, czyli do tych oznaczonych jako zmieszane. Nie są one uważane za czynniki niebezpieczne. Żarówki energooszczędne i świetlówki posiadają w swoim składzie rtęć, dlatego też konieczna jest ich segregacja. Ważne jest oddzielenie świetlówek i żarówek, tak aby nie dopuścić do ich rozbicia. Pierwsze z nich powinno się chować do oddzielnych pojemników lub pudełek, ponieważ do ich produkcji używa się wielu niebezpiecznych substancji. Świetlówki można oddać do sklepu przy zakupie nowych, oczywiście jeśli się przepaliły. Natomiast w przypadku kiedy pękła, należy dokładnie wszystko sprzątnąć w rękawiczkach i oddać do miejsca składowania odpadów tzw. elektrośmieci. Żarówki wkłada się do specjalnie oznaczonych pojemników, które najczęściej można znaleźć przy sklepach lub po prostu trzeba je zanieść na składowisko odpadów, czyli również elektrośmieci.

Gdzie wyrzucać płyty cd?

Nośniki danych, jak stare płyty CD, kasety magnetofonowe czy video, które są zużyte można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Coraz cześciej pojawiają specjalne pojemniki na tego typu odpady np. w galeriach handlowych.

Gdzie wyrzucać opakowania po dezodorantach?
Pojemniki po dezodorantach, wodach toaletowych, lakierach do włosów i innych środkach w pojemnikach pod ciśnieniem należy wyrzucać do kontenerów przeznaczonych na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucać leki?

Leki powinno się wyrzucać do specjalnie przygotowanych pojemników. Znajdziemy je w aptekach, które mają podpisaną umowę z urzędem gminy na zbieranie tego rodzaju odpadów.

Gdzie wyrzucać przeterminowane leki?

Przeterminowanych leków ze względu na zawarte w nich substancje chemiczne nie należy wylewać do ubikacji. Może to grozić skażeniem wód gruntowych. Nie powinno się ich również wyrzucać do śmieci, ponieważ w ten sposób substancje chemiczne dostają się do środowiska, gdzie mogą zagrozić zwierzętom oraz ludziom. Powinny trafiać do specjalnych pojemników. Jest to opisane w punkcie powyżej.

Gdzie wyrzucać blistry po tabletkach?
Blistry po tabletkach, ale tylko te puste powinno się wyrzucać do pojemnika „zmieszane”, natomiast ulotki informacyjne do papieru, a puste szklane butelki do szkła.

Gdzie wyrzucać puszki po farbie?

Puszkę po farbie razem z zawartością oraz wodę po czyszczeniu narzędzi malarskich, ale tylko w puszce po farbie, którą malowaliśmy i zużyte narzędzia malarskie oddaje się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Folię malarską, taśmy malarskie oraz zanieczyszczone farbą gazety możemy wyrzucić do pojemnika „zmieszane”.

Gdzie wyrzucać opakowania po jajkach?
Kartony po jajkach powinny trafiać do pojemnika na papier.

Gdzie wyrzucać ubrania?

Ubrania to rzeczy, które jeśli nie są bardzo zniszczone mogą się przydać innym. Tutaj zamiast wyrzucać radzilibyśmy przekazanie ich potrzebującym, np. poprzez wrzucenie worka ze starymi ubraniami do specjalnie przygotowanych kontenerów.

Gdzie wyrzucać stare zniszczone ubrania?
Jeśli natomiast są one bardzo zniszczone i już się do niczego nie nadają należy je kontenerów na odpady zmieszane. Jeśli nie są one wyprodukowane z żadnych materiałów nadających się do recyklingu nie ma innego wyjścia.

Gdzie wyrzucać baterie?

W wielu miejscach jak np. szkoły, sklepy z elektroniką, galerie handlowe oraz urzędy i placówki pocztowe stoją specjalne pojemniki do których możemy wyrzucić stare baterie.

Gdzie wyrzucać paragony?

Paragony powinny trafiać do odpadów zmieszanych, ponieważ jest to papier, który ciężko jest poddać procesowi recyklingu.

Gdzie wyrzucać kartony po mleku?

Powinno się je wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na tworzywo sztuczne, czyli oznaczonego na żółto plastiku.

Odpady budowlane gdzie wyrzucać?

Odpady budowlane trzeba wyrzucać do specjalnie zamówionych kontenerów. Dodatkowo najczęściej raz w roku można zamówić specjalny kontener na odpady budowlane (tzw. biga baga). To taki worek, który musi być ustawiony w miejscu, do którego swobodny dostęp będzie miała śmieciarka, z którą samorząd podpisał umowę na odbiór śmieci. Zwykle mieści około 1 metra sześciennego odpadów, a pod domem może stać nawet przez miesiąc. W niektórych gminach istnieje możliwość darmowego odbioru. Określa się ją w kilogramach np. za darmo zostanie wywieziony kontener nie cięższy niż 500 kilogramów.

Gdzie wyrzucać pampersy?

Pampersy, zużyte ręczniki papierowe czy chusteczki trafiać powinny do oznaczonego kolorem czarnym pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucać psie odchody z posesji?
Odchody powinno wyrzucać się do pojemników na odpady zmieszane. Jeśli jesteśmy natomiast na spacerze z psem do specjalnych ulicznych koszy lub jeśli nie ma ich w pobliżu to do zwykłego kosza.

Gdzie wyrzucać kable?
Traktowane są jako „elektroodpady” i powinny trafiać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Gdzie wyrzucać zużyte filtry do wody?

Najlepiej będzie skorzystać z Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych.

Gdzie wyrzucać żwirek z kuwety?

Żwirek dla kota, jak i trociny z kuwet dla zwierząt powinny trafiać do opadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucać opony?

Opony pozornie wykonane są po prostu z gumy. Jednak ogumienie powstaje w wyniku skomplikowanych procesów i mieszania ze sobą przeszło 200 materiałów. Najprostszą drogą do pozbycia się opon, jest zakup nowych i ich wymiana w serwisie. Warsztat powinien przyjąć od nas zużyte ogumienie, a następnie prawidłowo je zutylizować. Jeśli nie mamy takiej możliwości warto zapytać o PSZOK.

Gdzie wyrzucać popiół?

Popiół jest odpadem komunalnym. W niektórych rejonach kraju zbiera się go selektywnie. Jednak powinien on być wyrzucany razem z innymi nieczystościami. W zależności od źródła jego pochodzenia powinno się go zbierać w pojemnikach do śmieci biodegradowalnych (np. popiół powstały ze spalania drzew owocowych w kominku) lub zmieszanych.


Gdzie wyrzucać papierki po batonach?
Do plastiku wrzucamy opakowania po batonach, czipsach, zupkach w proszku itp. To laminaty z folii, papieru i aluminium, czyli opakowania wielomateriałowe.

Gdzie wyrzucać zużyte strzykawki?

Jest to bardzo problematyczne, ponieważ apteki ani szpitale ich nie przyjmują. Nie są przyjmowane również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Rekomenduje się zbieranie ich w domach lub wyrzucanie do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucać torebki po herbacie?

W przypadku herbat ekspresowych w torebeczkach ze sznurkiem i kartonikiem, należy całość wrzucić do odpadów zmieszanych. Co innego jeśli herbatę zalewamy bez opakowania. Wówczas to co zostanie w kubku należy wrzucić do brązowego pojemnika, czyli odpadów biodegradowalnych.

Gdzie wyrzucać opakowania po jogurtach?

To zależy od gminy, w której mieszkamy. Jeżeli odpady z tworzyw sztucznych są zbierane łącznie z papierem, wtedy należy opróżniać i myć opakowania. Kiedy natomiast odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wystarczy usunąć zawartość opakowania.

 

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

1 Komentarz

  • WeronikaK|19 października 2019, 18:16