Jak segregować śmieci?

Aneta Filipczak
Aneta Filipczak

Data publikacji: 16.05.2020, Data aktualizacji: 02.08.2022

10 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 716 głosów

Jak segregować śmieci?
Prawidłowe sortowanie śmieci ma znaczenie nie tylko dla nas, ale też całej naszej planety! Wyjaśniamy, jak segregować odpady!

Segregacja śmieci to temat teoretycznie prosty. Niestety w praktyce bywa z tym różnie. Problemem są już nie tylko przepełnione śmietniki, ale często obojętność mieszkańców, którzy po prostu nie chcą sortować swoich odpadów. Wynika to z niewiedzy, braku edukacji oraz starych nawyków. W tym artykule podpowiadamy jak prawidłowo powinno przebiegać sortowanie śmieci.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czego nie można wyrzucać do żółtego pojemnika
 • gdzie należy wyrzucać styropian
 • co zaliczamy do odpadów zmieszanych

Segregacja odpadów - podział na frakcje

Prawidłowy sposób segregacji został określony przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Zgodnie z treścią dokumentu najważniejszą zasadą jest oddzielanie surowców od odpadów, których nie można powtórnie przetworzyć. Przede wszystkim powinniśmy sortować tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier i odpady biodegradowalne. W niektórych gminach znajdziemy również podział na szkło białe i kolorowe. Taka forma sortowania śmieci pozwala na uzyskanie pełnowartościowych surowców, które będzie można poddać recyklingowi.

Pojemniki do segregacji śmieci

Prawidłową segregację śmieci do odpowiednich pojemników opiszemy na przykładzie Warszawy, na terenie której od początku 2019 roku obowiązuje nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Został ustanowiony podział na 5 pojemników do segregacji. Wszystkie z nich oznaczone są specjalnymi naklejkami informacyjnymi.

Segregacja śmieci co do jakiego pojemnika

Papier

Pierwszym z nich jest papier, do którego wrzucamy np. czyste opakowania z papieru i tektury, ulotki, kartony, gazety, zeszyty czy papier biurowy. Warto również zwrócić uwagę, aby do pojemników na papier nie wyrzucać zużytych chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, kartonów po mleku, sokach, podpasek, pampersów oraz tapet.

Segregacja śmieci - co wrzucać do papieru?

Metale i tworzywa sztuczne

Drugi pojemnik to metale i tworzywa sztuczne, czyli np. puste i zgniecione butelki plastikowe oraz puszki, worki foliowe, zakrętki do butelek i słoików, opakowania plastikowe, kartony po mleku i sokach. Do metali i tworzyw sztucznych nie wyrzucamy butelek i pojemników z zawartością, części samochodowych czy strzykawek, wenflonów itp. 

segregacja śmieci - metale i tworzywa sztuczne

Szkło

Trzecim rodzajem odpadów jest szkło. Możemy tutaj wyrzucać szklane pojemniki, butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, lekach itp. W pojemniku na szkło nie mogą się znaleźć natomiast znicze z resztkami wosku, żarówki, termometry, strzykawki, szkło kryształowe, stołowe, ceramika, doniczki, lustra, szyby okienne i samochodowe oraz porcelana.

segregacja śmieci szkło

Bio

Przedostatni, czyli czwarty z pojemników przeznaczony jest do odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych. Są to m.in. śmieci żywieniowe, czyli pozostałości po jedzeniu (ale bez kości, mięsa i tłuszczów zwierzęcych), skórki z obranych warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, zwiędłe kwiaty czy rośliny doniczkowe.

segregacja śmieci bio

Zmieszane

Ostatnim, ale najcześciej zapełnianym pojemnikiem są odpady zmieszane. Często nazwa ta jest błędnie interpretowana i wrzucane są tam nieposegregowane odpady. Powinniśmy natomiast umieszczać w nich jedynie to, czego nie udało się rozdzielić do pozostałych pojemników oraz to czego nie można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

segregacja śmieci co wrzucać do odpadów zmieszanych

Sortowanie śmieci to również podział na odpady zielone czy wielkogabarytowe. Te pierwsze to m.in. skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie czy liście. Z kolei do drugiej kategorii zaliczamy stare meble, materace, zabawki o dużych rozmiarach czy wyroby tapicerskie. Ich składowanie odbywa się w miejscu wyznaczonym przez administratora danej wspólnoty.

Kolory pojemników

Nie bez znaczenia pozostają oznaczenia pojemników do segregacji odpadów. Każdy kto chce prawidłowo przeprowadzać sortowanie powinien pamiętać, że:

 • Papier to kolor niebieski.
 • Metale i tworzywa sztuczne wyrzucimy pod kolorem żółtym.
 • Szkło natomiast powinno trafić do zielonych pojemników.
 • Odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych wyrzucamy do brązowo oznaczonych koszy.
 • Zmieszane odpady to oznaczenia czarne.
 • Zielone odpady to kolor szary.
pojemniki na śmieci kolory

Odpady niekomunalne

Należy pamiętać, że są śmieci, których nigdy nie powinno się wyrzucać do pojemników, które znajdziemy w naszych śmietnikach. Są to m.in. zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektroniczny, gruz i odpady budowlane, farby i oleje (oraz ich opakowania), lekarstwa czy świetlówki, szczególnie energooszczędne. Znajdziemy specjalne miejsca gdzie można je oddać jak np. leki wyrzucamy do specjalnych pojemników w aptekach, a stary sprzęt elektroniczny możemy oddać do sklepu, w którym kupujemy nowy.

Co może pomóc w segragacji?

Nowe przepisy mobilizują do segregacji śmieci. Aby sobie to ułatwić powinniśmy postawić na zaopatrzenie się już w domu w kilka koszy do śmieci lub specjalne pojemniki, które są przeznaczone do sortowania. Nie oznacza to, że powinniśmy od razu postawić na kupno 6 różnych pojemników. Możemy zacząć od dwóch. Wtedy rozpoczynamy sortowanie śmieci od podziału na te które podlegają ponownemu przetworzeniu oraz te których nie można w żaden sposób zakwalifikować do wymienionych wyżej pojemników.

W sklepach możemy zaopatrzyć się również w specjalne kolorowe torby do sortowania. Nie tylko ułatwi to codzienne rozdzielanie papieru, plastiku i szkła, ale przede wszystkim utrwali prawidłową kolorystykę pojemników na poszczególne rodzaje odpadów.

Świadomość tego jak segregacja śmieci jest ważna przyniesie korzyści nie tylko dla naszego domu, otoczenia, ale także całej planety. Ziemia jest zasypywana tonami śmieci, które są bardzo groźne dla całego ekosystemu.

Zobacz także: Czy Polacy wiedzą jak segregować śmieci?

Segregacja śmieci - Pytania i odpowiedzi

Gdzie wyrzucać styropian?

Styropian jest odpadem, który w zależności od rodzaju powinien trafić do innego kontenera. Uważany jest za uciążliwy, ponieważ nie rozróżniamy prawidłowo gdzie powinno się go wyrzucać. Dzieli się na budowlany (najcześciej ma kod kod 17 06 04) i opakowaniowy. Pierwszy z nich zalicza się do odpadów budowlanych. Powinien być gospodarowany w kontenerze lub big bagu. Najlepszym sposobem na pozbycie się dużej ilości tego materiału jest skorzystanie z usług lokalnej firmy wywozowej. Zwykle używa się go docieplania budynków, czy naszych domów.

Natomiast styropian opakowaniowy wyrzucamy do pojemników na tworzywa sztuczne i metale, czyli kontenerów z żółtymi oznaczeniami. Jest to nic innego jak tworzywo sztuczne. Jeśli jego rozmiar przekracza możliwości śmietnika, należy zadzwonić do swojego Urzędu Gminy i zgłosić, że będziemy chcieli pozbyć się odpadów gabarytowych. Jeśli uzyskamy zgodę, styropian zniknie przy kolejnym przyjeździe śmieciarki.

Gdzie wyrzucać żarówki?

Tradycyjne żarówki, lampy żarowe i halogenowe można wyrzucić do śmietnika wraz z odpadami zmieszanymi. Nie są one uważane za czynniki niebezpieczne. Żarówki energooszczędne i świetlówki posiadają w swoim składzie rtęć, dlatego też należy oddać je do PSZOKów. Ważne jest oddzielenie świetlówek i żarówek, tak aby nie dopuścić do ich rozbicia. Pierwsze z nich powinno się chować do oddzielnych pojemników lub pudełek, ponieważ do ich produkcji używa się wielu niebezpiecznych substancji.

Świetlówki można oddać do sklepu przy zakupie nowych, oczywiście jeśli się przepaliły. Natomiast w przypadku kiedy pękła, należy dokładnie wszystko sprzątnąć w rękawiczkach i oddać do miejsca składowania odpadów tzw. elektrośmieci. Żarówki wkłada się do specjalnie oznaczonych pojemników, które najczęściej można znaleźć przy sklepach lub po prostu trzeba je zanieść na składowisko odpadów, czyli również elektrośmieci.

Gdzie wyrzucać płyty cd/dvd?

Nośniki danych takie jak stare płyty CD czy DVD są wykonane z tworzyw sztucznych. Zatem wydawać by się mogło, że powinniśmy wyrzucać je do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Nie jest to jednak takie oczywiste. Takie reguły obowiązują tylko w niektórych miastach, np. w Warszawie czy Łodzi. We Wrocławiu czy Poznaniu płyty CD należy oddać do punktu PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Gdzie wyrzucać opakowania po dezodorantach?

Pojemniki po dezodorantach, wodach toaletowych, lakierach do włosów i innych środkach w pojemnikach pod ciśnieniem należy wyrzucać do kontenerów na metale i tworzywa sztuczne. Dezodorant w sprayu można również oddać do PSZOK lub MPSZOK.

Gdzie wyrzucać leki?

Leki powinno się wyrzucać do specjalnie przygotowanych pojemników. Znajdziemy je w aptekach, które mają podpisaną umowę z urzędem gminy na zbieranie tego rodzaju odpadów. Przeterminowanych leków ze względu na zawarte w nich substancje chemiczne nie należy wylewać do ubikacji. Może to grozić skażeniem wód gruntowych. Nie powinno się ich również wyrzucać do śmieci, ponieważ w ten sposób substancje chemiczne dostają się do środowiska, gdzie mogą zagrozić zwierzętom oraz ludziom.

Gdzie wyrzucać blistry po tabletkach?

Blistry po tabletkach, ale tylko te puste powinno się wyrzucać do pojemnika „zmieszane”, ulotki informacyjne do papieru, a puste szklane butelki do szkła.

Gdzie wyrzucać puszki po farbie?

Puszkę po farbie razem z zawartością oraz wodę po czyszczeniu narzędzi malarskich, ale tylko w puszce po farbie, którą malowaliśmy i zużyte narzędzia malarskie oddaje się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Folię malarską, taśmy malarskie oraz zanieczyszczone farbą gazety możemy wyrzucić do pojemnika „zmieszane”.

Gdzie wyrzucać opakowania po jajkach?

Kartony papierowe po jajkach powinny trafiać do pojemnika na papier. Jeśli opakowanie po jajkach jest brudne wyrzucamy je do zmieszanych. A wytłoczki plastikowe do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucać ubrania?

Ubrania to rzeczy, które jeśli nie są bardzo zniszczone mogą się przydać innym. Tutaj zamiast wyrzucać radzilibyśmy przekazanie ich potrzebującym, np. poprzez wrzucenie worka ze starymi ubraniami do specjalnie przygotowanych kontenerów. Jeśli natomiast są one bardzo zniszczone i już się do niczego nie nadają należy je kontenerów na odpady zmieszane. Jeśli nie są one wyprodukowane z żadnych materiałów nadających się do recyklingu nie ma innego wyjścia.

Gdzie wyrzucać baterie?

W wielu miejscach jak np. szkoły, sklepy z elektroniką, galerie handlowe oraz urzędy i placówki pocztowe stoją specjalne pojemniki do których możemy wyrzucić stare baterie.

Gdzie wyrzucać paragony?

Paragony powinny trafiać do odpadów zmieszanych, ponieważ jest to papier, który ciężko jest poddać procesowi recyklingu.

Gdzie wyrzucać kartony po mleku?

Opakowanie po mleku powinno się wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na tworzywo sztuczne, czyli oznaczonego na żółto plastiku.

Gdzie wyrzucać odpady budowlane?

Odpady budowlane trzeba wyrzucać do specjalnie zamówionych kontenerów. Dodatkowo najczęściej raz w roku można zamówić specjalny kontener na odpady budowlane (tzw. biga baga). To taki worek, który musi być ustawiony w miejscu, do którego swobodny dostęp będzie miała śmieciarka, z którą samorząd podpisał umowę na odbiór śmieci.

Zwykle mieści około 1 metra sześciennego odpadów, a pod domem może stać nawet przez miesiąc. W niektórych gminach istnieje możliwość darmowego odbioru. Określa się ją w kilogramach np. za darmo zostanie wywieziony kontener nie cięższy niż 500 kilogramów.

Gdzie wyrzucać pampersy?

Pampersy, zużyte ręczniki papierowe czy chusteczki trafiać powinny do oznaczonego kolorem czarnym pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucać psie odchody?

Odchody powinno wyrzucać się do pojemników na odpady zmieszane. Jeśli jesteśmy natomiast na spacerze z psem do specjalnych ulicznych koszy lub jeśli nie ma ich w pobliżu to do zwykłego kosza.

Gdzie wyrzucać kable?

Kable i przewody traktowane są jako „elektroodpady” i powinny trafiać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Gdzie wyrzucać zużyte filtry do wody?

Filtry węglowe do dzbanków należy wyrzucać do opadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucać żwirek z kuwety?

Żwirek dla kota, jak i trociny z kuwet dla zwierząt powinny trafiać do opadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucać opony?

Opony wykonane są z gumy. Jednak ogumienie powstaje w wyniku skomplikowanych procesów i mieszania ze sobą przeszło 200 materiałów. Najprostszą drogą do pozbycia się opon, jest zakup nowych i ich wymiana w serwisie. Warsztat powinien przyjąć od nas zużyte ogumienie, a następnie prawidłowo je zutylizować. Jeśli nie mamy takiej możliwości warto zapytać w PSZOK.

Gdzie wyrzucać popiół?

Popiół jest odpadem komunalnym. W niektórych rejonach kraju zbiera się go selektywnie. Jednak powinien on być wyrzucany razem z innymi nieczystościami. W zależności od źródła jego pochodzenia powinno się go zbierać w pojemnikach do śmieci biodegradowalnych (np. popiół powstały ze spalania drzew owocowych w kominku) lub zmieszanych.

Gdzie wyrzucać papierki po batonach?

Do plastiku wrzucamy opakowania po batonach, czipsach, zupkach w proszku itp. To laminaty z folii, papieru i aluminium, czyli opakowania wielomateriałowe.

Gdzie wyrzucać zużyte strzykawki?

Strzykawki i ampułkostrzykawki należy oddać do PSZOK.

Gdzie wyrzucać torebki po herbacie?

Herbaty ekspresowe w torebeczkach z tworzywa sztucznego należy wrzucić do odpadów zmieszanych. Torebki papierowe po herbacie jak i fusy wyrzucamy do brązowego pojemnika, czyli odpadów biodegradowalnych.

Gdzie wyrzucać opakowania po jogurtach?

Plastikowe opakowania po jogurtach, kefirach czy śmietanaich należy opróżniać (nie trzeba go myć!) i wyrzucić do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne.

Aneta Filipczak
Aneta Filipczak

Już od prawie od dekady tworzy artykuły o rynku nieruchomości, przyglądając się w szczególności trendom wnętrzarskim. Pisze o tym co modne, ale i klasyczne. Zawodowo związana z branżą public relations, gdzie obsługuje znane marki oraz te, które dopiero wchodzą na rynek.

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

1 Komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
 • WeronikaK

  Segregacja dokonana w domu, a później odpowiednio zgromadzona w pojemnikach dostarczanych przez odbiorców śmieci i regularnie odbierana jak robi to mej dzielnicy MPO sprzyja porządkowi na naszym osiedlu. Edukujmy się by takich miejsc było więcej w naszym mieście. Jakże milej mieszkać w czystym mieście, a co dopiero stolicy, która powinna stanowić wzorcowy przykład.

  19 października 2019, 18:16

Artykuły powiązane

Regionalne

Rynek nieruchomości

Wiadomości

Wnętrza

Inne

Udostępnij
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: