Ursus Factory

Pod wynajem

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przezVictoria Dom S.A.

Zapytaj o ceny

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Ursus Factory dostępnych jest 206 ofert

Rzut
Numer
Pokoje
Metraż
Piętro
Cena
6.105
2
44,8 m²
1
6.107
2
43,23 m²
1
6.108
2
35,2 m²
1
6.110
2
45,66 m²
1
6.115
2
36,72 m²
2
6.121
2
45,66 m²
2
6.126
2
36,72 m²
3
6.127
2
44,8 m²
3
6.16
2
37,43 m²
1
6.18
2
38,17 m²
1
6.19
2
31,43 m²
1
6.198
2
39,25 m²
1
6.204
2
37,44 m²
1
6.205
2
30,11 m²
1
6.211
2
34,66 m²
2
6.214
2
37,44 m²
2
6.221
2
34,66 m²
3
6.26
2
37,43 m²
2
6.27
2
37,68 m²
2
6.28
2
38,17 m²
2
6.37
2
37,68 m²
3
6.39
2
31,43 m²
3
6.66
2
37,43 m²
6
6.67
2
37,68 m²
6
6.68
2
38,17 m²
6
6.158
2
30,11 m²
6
6.159
2
36,72 m²
6
6.160
2
44,8 m²
6
6.163
2
35,2 m²
6
6.165
2
45,66 m²
6
6.248
2
39,25 m²
6
6.254
2
37,44 m²
6
6.2
2
30,78 m²
Parter
6.6
2
37,43 m²
Parter
6.7
2
37,68 m²
Parter
6.8
2
38,17 m²
Parter
6.9
2
31,43 m²
Parter
6.46
2
37,43 m²
4
6.48
2
38,17 m²
4
6.49
2
31,43 m²
4
6.56
2
37,43 m²
5
6.57
2
37,68 m²
5
6.78
2
38,15 m²
7
6.86
2
37,4 m²
8
6.87
2
37,56 m²
8
6.88
2
38,15 m²
8
6.89
2
31,44 m²
8
6.76
2
37,4 m²
7
6.77
2
37,56 m²
7
6.79
2
31,44 m²
7
6.170
2
36,68 m²
7
6.171
2
44,76 m²
7
6.174
2
35,17 m²
7
6.176
2
45,64 m²
7
6.258
2
39,14 m²
7
6.264
2
37,42 m²
7
6.137
2
36,72 m²
4
6.140
2
43,23 m²
4
6.141
2
35,2 m²
4
6.143
2
45,66 m²
4
6.149
2
44,8 m²
5
6.151
2
43,23 m²
5
6.154
2
45,66 m²
5
6.191
2
34,66 m²
Parter
6.192
2
31,24 m²
Parter
6.228
2
39,25 m²
4
6.234
2
37,44 m²
4
6.244
2
37,44 m²
5
6.245
2
30,11 m²
5
6.59
2
31,43 m²
5
6.92
2
30,11 m²
Parter
6.93
2
36,72 m²
Parter
6.94
2
44,8 m²
Parter
6.96
2
43,23 m²
Parter
6.97
2
35,2 m²
Parter
6.99
2
45,66 m²
Parter
6.181
2
36,68 m²
8
6.182
2
44,76 m²
8
6.184
2
43,2 m²
8
6.185
2
35,17 m²
8
6.187
2
45,64 m²
8
6.189
2
42,94 m²
8
6.268
2
39,14 m²
8
6.271
2
34,62 m²
8
6.272
2
31,2 m²
8
6.274
2
37,42 m²
8
6.275
2
30,09 m²
8
6.261
2
34,62 m²
7
5.43
3
62,9 m²
1
5.64
3
62,9 m²
4
5.78
3
62,9 m²
6
5.91
3
71,15 m²
Parter
5.97
3
71,15 m²
1
5.103
3
71,15 m²
2
5.115
3
71,15 m²
4
5.127
3
71,15 m²
6
5.139
3
62,96 m²
Parter
5.146
3
62,96 m²
1
5.153
3
62,96 m²
2
5.160
3
62,96 m²
3
5.167
3
62,96 m²
4
5.203
3
63,33 m²
2
5.85
3
62,9 m²
7
6.102
3
47,87 m²
1
6.112
3
50,81 m²
1
6.117
3
51,27 m²
2
6.120
3
46,87 m²
2
6.122
3
45,65 m²
2
6.124
3
47,87 m²
3
6.128
3
51,27 m²
3
6.131
3
46,87 m²
3
6.133
3
45,65 m²
3
6.134
3
50,81 m²
3
6.14
3
75,29 m²
1
6.203
3
56,39 m²
1
6.207
3
53,85 m²
2
6.209
3
44,54 m²
2
6.213
3
56,39 m²
2
6.216
3
48,41 m²
2
6.223
3
56,39 m²
3
6.226
3
48,41 m²
3
6.24
3
75,29 m²
2
6.34
3
75,29 m²
3
6.157
3
47,87 m²
6
6.161
3
51,27 m²
6
6.164
3
46,87 m²
6
6.166
3
45,65 m²
6
6.167
3
50,81 m²
6
6.247
3
53,85 m²
6
6.249
3
44,54 m²
6
6.253
3
56,39 m²
6
6.256
3
48,41 m²
6
6.4
3
75,29 m²
Parter
6.168
3
47,78 m²
7
6.172
3
51,23 m²
7
6.175
3
46,83 m²
7
6.178
3
50,7 m²
7
6.257
3
53,69 m²
7
6.259
3
44,55 m²
7
6.263
3
56,35 m²
7
6.266
3
48,38 m²
7
6.100
3
45,65 m²
Parter
6.101
3
50,81 m²
Parter
6.135
3
47,87 m²
4
6.139
3
51,27 m²
4
6.142
3
46,87 m²
4
6.145
3
50,81 m²
4
6.146
3
47,87 m²
5
6.150
3
51,27 m²
5
6.153
3
46,87 m²
5
6.155
3
45,65 m²
5
6.156
3
50,81 m²
5
6.190
3
60,62 m²
Parter
6.193
3
56,39 m²
Parter
6.196
3
48,41 m²
Parter
6.227
3
53,85 m²
4
6.229
3
44,54 m²
4
6.236
3
48,41 m²
4
6.237
3
53,85 m²
5
6.239
3
44,54 m²
5
6.243
3
56,39 m²
5
6.246
3
48,41 m²
5
6.54
3
75,29 m²
5
6.91
3
47,87 m²
Parter
6.95
3
51,27 m²
Parter
6.98
3
46,87 m²
Parter
6.183
3
51,23 m²
8
6.186
3
46,83 m²
8
6.188
3
45,61 m²
8
6.267
3
53,69 m²
8
6.269
3
44,55 m²
8
6.273
3
56,35 m²
8
6.276
3
45,44 m²
8
5.10
4
63,34 m²
2