Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Odstąpienie od umowy pożyczki: wzór PDF i DOC

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Data publikacji: 17.05.2024, Data aktualizacji: 22.05.2024

5 minut czytania

Średnia ocen 5/5 na podstawie 1 głosu

Odstąpienie od umowy pożyczki: wzór PDF i DOC
Odstąpienie od umowy pożyczki - wzór do pobrania. Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim określają, że każda osoba zaciągająca zobowiązanie może odstąpić od umowy pożyczki z zachowaniem określonego terminu. Niezależnie od tego, czy finansowania udzielił bank czy firma pożyczkowa. Z takiego przywileju może również skorzystać pożyczkodawca. Sprawdź, w jakim terminie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy pożyczki.

Niedoczytanie warunków czy przecenienie swoich możliwości finansowych - to najczęstsze powody, dla których konsumenci chcą zrezygnować z umowy zawartej z bankiem czy firmą pożyczkową. Co do zasady, mają do tego prawo w terminie 14 dni od jej zawarcia. Choć nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, są zobligowani do zwrócenia bankowi wypłaconego kapitału wraz z odsetkami. Jak wygląda wzór umowy pożyczki oraz oświadczenie o odstąpieniu? Pobierz wzór.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • kiedy możesz odstąpić od umowy pożyczki;
 • komu przysługuje możliwość skorzystania z takiego rozwiązania;
 • skąd wziąć darmowy wzór odstąpienia od umowy pożyczki.

Pożyczka wzór umowy z komentarzem

Zgodnie z Kodeksem cywilnym udzielający finansowania (pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na własność zaciągającego zobowiązanie (pożyczkobiorcy) określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Z przepisów prawnych jasno wynika, że biorący pożyczkę musi zwrócić pozyskane środki w tej samej ilości i jakości. Może tego dokonać w formie zwrotu pieniądza gotówkowego lub bezgotówkowego, w walucie PLN albo obcej.

W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy następuje z woli pożyczkodawcy, pożyczkobiorca musi zwrócić całość należności w określonym terminie. Jak wspomniano wcześniej, jest ono przywilejem przysługującym również osobie zaciągającej zobowiązanie. Pożyczkobiorca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez podania konkretnej przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Natomiast pożyczkodawca może to zrobić, gdy zwrot jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego osoby zaciągającej zobowiązanie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić przez oświadczenie woli. Jeśli została ona zawarta na piśmie, musi być dokonane z zachowaniem tej formy. Co do zasady, nie jest ograniczone żadnym terminem.

Umowa pożyczki w rodzinie wzór

Pożyczka może być udzielona zarówno przez instytucje finansowe, jak i osoby prywatne. Warunki są ustalane pomiędzy stronami indywidualnie. Najczęściej chodzi o wysokość oprocentowania, odsetki, termin spłaty czy możliwość odstąpienia od umowy. Pożyczka prywatna może być udzielona np. znajomym lub członkom rodziny. Umowa pożyczkowa jest też często nawiązywana pomiędzy niespokrewnionymi ludźmi. W przypadku osób spokrewnionych istnieje również możliwość udzielenia darowizny. Bezzwrotna zapomoga udzielana jest dobrowolnie, w związku z czym nie trzeba jej zwracać członkowi rodziny. 

Pożyczka od rodziny wzór umowy z omówieniem

Umowa może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Jeśli wysokość zobowiązania przekracza 1000 zł, należy ją sporządzić na piśmie. To bezpieczniejsza forma zawarcia umowy, która precyzyjnie określa zasady udzielonego finansowania i pozwala na uniknięcie ewentualnych nieporozumień dotyczących spłaty. Dokument należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Przede wszystkim powinny się w nim znaleźć informacje takie jak: dane personalne obu stron wraz z określeniem stopnia pokrewieństwa, data i miejsce oraz wskazanie przedmiotu umowy, sposób przekazania finansowania, zasady czy termin zwrotu. Umowa pożyczki od rodziny – wzór do pobrania znajdziesz na końcu artykułu.

Od jakiego zobowiązania można odstąpić?

Przede wszystkim istnieje możliwość rezygnacji z podpisanej umowy o pożyczkę lub kredyt hipoteczny. Od wymienionych zobowiązań można odstąpić na mocy obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nimi banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek przyjęcia od konsumenta stosownego wniosku. Niezależnie od tego, czy chodzi o kredyt gotówkowy, hipoteczny czy konsolidacyjny, ma on prawo zrezygnować z wymienionych zobowiązań w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy. Konsument musi się liczyć z koniecznością zwrotu środków finansowych lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Odstąpienie od pożyczki podstawa prawna

Jak wskazuje art. 53.1, konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, ale w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Przed jego upływem należy złożyć odpowiednie oświadczenie w placówce udzielającej finansowania. Ponadto art. 17 ustawy o kredycie konsumenckim mówi o tym, że pożyczkodawca lub pośrednik kredytowy ma obowiązek podania na trwałym nośniku danych, o których mowa w art. 13.

W przypadku, gdy konsument nie otrzyma informacji i wzoru odstąpienia od umowy, termin 14 dni jest liczony od momentu dostarczenia przez pożyczkodawcę wszystkim elementów, które zostały wymienione w art. 30. W każdym czasie może wypowiedzieć umowę o kredyt odnawialny (art. 42 ust.1). Strony mogą też ustalić termin wypowiedzenia nie dłuższy niż miesiąc. Jeśli dochodzi do odstąpienia od umowy pożyczki, pod uwagę brane są dni kalendarzowe. Federacja konsumentów wskazuje, iż nie powinny być pomijane soboty, niedziele czy święta.

Jak odstąpić od umowy kredytu hipotecznego?

Zgodnie z przepisami ust. z dnia 22 lipca 2017 roku o kredycie hipotecznym, możliwe jest również odstąpienie od takiego zobowiązania. Stosowny wniosek można złożyć w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy o kredyt hipoteczny. Należy to zrobić przed uruchomieniem środków. Czy możliwe jest odstąpienie od umowy kredytowej po upływie ustawowo określonego czasu bez ponoszenia konsekwencji finansowych? Taka możliwość istnieje w przypadku, gdy bank nie dostarczył kredytobiorcy odpowiedniego wzoru.

Wniosek odstąpienia od umowy pożyczki – wzór za darmo

Z reguły jest to jednostronicowy druk, w którym należy wpisać dane personalne i adresowe. We wniosku czy też oświadczeniu o odstąpieniu od umowy znajduje się miejsce na nazwę i numer umowy kredytowej oraz rachunku, na który bank powinien przesłać np. zwrot prowizji za udzielenie finansowania. W każdym banku może mieć nieco inny wzór. Oświadczenie tego typu powinien dołączyć pożyczkodawca do umowy pożyczki (na papierze lub innym trwałym nośniku). Aby odstąpienie było skuteczne, należy je wypełnić, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do wybranej placówki banku.

Co powinno zawierać oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki?

 • imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania pożyczkobiorcy;
 • numer i data zawarcia umowy kredytowej;
 • kwota całkowitego zobowiązania;
 • wola odstąpienia od zawartej umowy;
 • numer rachunku bankowego, na który pożyczkodawca zwróci nam ewentualne koszty związane z uruchomieniem kredytu.

Czym jest aneks do umowy pożyczki? Wzór z omówieniem 

To nic innego jak dokument, który zmienia pewne postanowienia w umowie już istniejącej. Dzięki aneksowi można dokonać zmiany treści w dowolny sposób i zgodnie z potrzebami obu stron. Aneks do umowy pożyczki może dotyczyć dodatkowych opłat czy zabezpieczenia zobowiązania. Przede wszystkim powinna się w nim znaleźć adnotacja, że pozostałe postanowienia nie ulegają zmianom. Można w nim oznaczyć m.in. numer PESEL i dowodu osobistego, a w przypadku osób fizycznych nr KRS, NIP lub REGON. Wzór aneksu do umowy pożyczki został przygotowany poniżej - znajdziesz go pod artykułem. Zawiera on miejsce do uzupełnienia następujących informacji: dane osobowe i adres pożyczkobiorcy, numer umowy pożyczki oraz wskazanie zmian, których ma dotyczyć.

Odstąpienie od umowy pożyczki wzór: podsumowanie

Pożyczkodawca może odmówić wydania przedmiotu umowy w przypadku, gdy zwrot pożyczki jest wątpliwy ze względu na zły stan majątkowy pożyczkobiorcy. Co więcej ma do tego prawo, które nie zostało ograniczone żadnym terminem. Pod spełnieniu warunków określonych w wymienionej powyżej ustawie z takiej możliwości może również skorzystać pożyczkobiorca. Co ważne, może to zrobić bez podania przyczyny. W tym artykule można znaleźć nie tylko wzór umowy pożyczki prywatnej czy zaciągniętej w instytucji finansowej, ale też przykładowy wniosek odstąpienia od umowy kredytowej.

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Dziennikarka, redaktorka, copywriterka. Specjalizuje się w tematyce nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz aranżacji wnętrz. Z portalem RynekPierwotny.pl i GetHome.pl współpracuje od 2019 roku.

Załącznik do pobrania
 • Wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki - wzór PDF
  Pobierz
 • Wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki - wzór DOC
  Pobierz
 • Aneks do umowy pożyczki - wzór DOC
  Pobierz
 • Umowa pożyczki prywatnej - wzór PDF
  Pobierz
 • Umowa pożyczki prywatnej - wzór DOC
  Pobierz

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023