Nowa Letnica

Pod wynajem

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przezRobyg Grupa Deweloperska

Ceny od: 8 150 zł brutto/m2

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Nowa Letnica dostępnych jest 319 ofert

Rzut
Numer
Pokoje
Metraż
Piętro
Cena (brutto)
G1.11M12
1
30,25 m²
11
H3.16M05
1
27,96 m²
16
H2.5M01
1
30,9 m²
5
H2.6M01
1
30,9 m²
6
H2.7M01
1
30,9 m²
7
H2.8M01
1
30,9 m²
8
H2.9M01
1
30,9 m²
9
H2.10M01
1
30,9 m²
10
H2.11M01
1
30,74 m²
11
H2.12M01
1
30,74 m²
12
H2.13M01
1
30,74 m²
13
H2.14M01
1
30,74 m²
14
H2.16M01
1
30,74 m²
16
G2.11M11
2
39,83 m²
11
H1.13M02
2
43,36 m²
13
H1.1M05
2
50,69 m²
1
H1.2M05
2
51,05 m²
2
H1.3M05
2
51,05 m²
3
H1.4M05
2
51,59 m²
4
H1.5M05
2
51,59 m²
5
H1.6M05
2
51,59 m²
6
H1.7M05
2
51,59 m²
7
H1.8M05
2
51,86 m²
8
H1.9M05
2
51,86 m²
9
H1.10M05
2
51,86 m²
10
H1.11M05
2
51,72 m²
11
H1.12M05
2
51,72 m²
12
H1.13M05
2
51,72 m²
13
H1.14M05
2
51,72 m²
14
H1.9M01
2
38,65 m²
9
H1.10M01
2
38,65 m²
10
H1.11M01
2
38,82 m²
11
H1.12M01
2
38,82 m²
12
H1.13M01
2
38,82 m²
13
H1.14M01
2
38,82 m²
14
H3.9M06
2
38,19 m²
9
H3.10M11
2
40,07 m²
10
H3.14M11
2
39,86 m²
14
H3.14M12
2
39,88 m²
14
H3.15M11
2
39,86 m²
15
H3.16M11
2
39,86 m²
16
H3.16M12
2
39,88 m²
16
H3.12M08
2
41,94 m²
12
H3.13M08
2
41,94 m²
13
H3.9M07
2
43,25 m²
9
H3.10M07
2
43,25 m²
10
H3.15M08
2
41,94 m²
15
H3.12M07
2
43,19 m²
12
H3.13M07
2
43,19 m²
13
H3.16M08
2
41,94 m²
16
H3.14M07
2
43,19 m²
14
H3.17M08
2
41,94 m²
17
H3.15M07
2
43,19 m²
15
H3.17M07
2
43,19 m²
17
H3.4M10
2
51,41 m²
4
H3.6M10
2
51,41 m²
6
H3.7M10
2
51,41 m²
7
H3.8M10
2
51,41 m²
8
H3.10M10
2
51,47 m²
10
H3.11M10
2
51,65 m²
11
H3.12M10
2
51,65 m²
12
H3.13M10
2
51,65 m²
13
H3.14M10
2
51,66 m²
14
H3.15M10
2
51,65 m²
15
H3.16M10
2
51,65 m²
16
H2.1M05
2
37,4 m²
1
H2.3M05
2
37,4 m²
3
H2.6M02
2
36,64 m²
6
H2.1M06
2
38,68 m²
1
H2.7M02
2
36,64 m²
7
H2.5M05
2
37,4 m²
5
H2.8M02
2
36,64 m²
8
H2.3M06
2
38,86 m²
3
H2.9M02
2
36,64 m²
9
H2.6M05
2
38,03 m²
6
H2.4M06
2
38,86 m²
4
H2.10M02
2
36,77 m²
10
H2.7M05
2
38,03 m²
7
H2.11M02
2
36,58 m²
11
H2.5M06
2
38,86 m²
5
H2.12M02
2
36,58 m²
12
H2.8M05
2
38,03 m²
8
H2.13M02
2
36,58 m²
13
H2.6M06
2
39,17 m²
6
H2.9M05
2
38,03 m²
9
H2.1M04
2
42,31 m²
1
H2.14M02
2
36,58 m²
14
H2.7M06
2
39,17 m²
7
H2.10M05
2
38,19 m²
10
H2.11M05
2
37,97 m²
11
H2.15M02
2
36,58 m²
15
H2.8M06
2
39,17 m²
8
H2.3M04
2
42,31 m²
3
H2.12M05
2
37,97 m²
12
H2.16M02
2
36,58 m²
16
H2.9M06
2
39,17 m²
9
H2.4M04
2
42,31 m²
4
H2.13M05
2
37,97 m²
13
H2.10M06
2
39,17 m²
10
H2.11M06
2
38,95 m²
11
H2.14M05
2
37,97 m²
14
H2.12M06
2
38,95 m²
12
H2.15M05
2
37,97 m²
15
H2.13M06
2
38,95 m²
13
H2.16M05
2
37,97 m²
16
H2.6M04
2
42,86 m²
6
H2.14M06
2
38,95 m²
14
H2.7M04
2
42,86 m²
7
H2.15M06
2
38,95 m²
15
H2.8M04
2
42,86 m²
8
H2.16M06
2
38,95 m²
16
H2.1M07
2
46,51 m²
1
H2.9M04
2
42,86 m²
9
H2.10M04
2
43,36 m²
10
H2.11M04
2
43,15 m²
11
H2.12M04
2
43,15 m²
12
H2.13M04
2
43,15 m²
13
H2.14M04
2
43,15 m²
14
H2.15M04
2
43,15 m²
15
H2.16M04
2
43,15 m²
16
H2.2M07
2
61,88 m²
2
G1.11M11
3
65,55 m²
11
G1.12M11
3
65,59 m²
12
G1.13M11
3
65,56 m²
13
G1.14M11
3
65,59 m²
14
G1.15M08
3
65,58 m²
15
G1.16M09
3
75,72 m²
16
G1.17M09
3
75,97 m²
17
G1.1M02
3
67,64 m²
1
G1.1M08
3
69,73 m²
1
G1.2M03
3
67,64 m²
2