Nowa Letnica

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez Robyg Grupa Deweloperska

Ceny od: 7 245 zł brutto/m2

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Nowa Letnica dostępnych jest 259 ofert

Rzut
Numer
Pokoje
Metraż
Piętro
Cena (brutto)
G1.10M13
1
31,4 m²
10
G1.11M12
1
30,25 m²
11
G1.11M13
1
30,89 m²
11
G1.12M12
1
30,24 m²
12
G1.12M13
1
31,15 m²
12
G1.13M12
1
30,24 m²
13
G1.13M13
1
31,15 m²
13
G1.14M13
1
31,22 m²
14
G1.3M12
1
29,67 m²
3
G1.4M13
1
30,94 m²
4
G1.6M12
1
30,25 m²
6
G1.6M13
1
31,54 m²
6
G1.7M12
1
30,26 m²
7
G1.7M13
1
31,29 m²
7
G1.8M12
1
30,26 m²
8
G1.9M13
1
31,4 m²
9
G2.13M01
1
29,1 m²
13
G2.14M01
1
29,1 m²
14
G1.10M04
2
50,13 m²
10
G1.11M04
2
49,98 m²
11
G1.11M15
2
43,13 m²
11
G1.12M04
2
49,98 m²
12
G1.12M05
2
48,94 m²
12
G1.12M15
2
43,13 m²
12
G1.13M15
2
43,17 m²
13
G1.1M03
2
49,19 m²
1
G1.1M04
2
48,68 m²
1
G1.5M04
2
49,97 m²
5
G1.8M04
2
49,92 m²
8
G1.9M04
2
50,13 m²
9
G1.9M05
2
49,17 m²
9
G2.4M04
2
37,83 m²
4
G2.3M11
2
39,55 m²
3
G2.5M11
2
39,96 m²
5
G2.7M09
2
40,29 m²
7
G2.8M09
2
40,29 m²
8
G2.8M10
2
40,37 m²
8
G2.9M09
2
40,41 m²
9
G2.9M10
2
40,49 m²
9
G2.11M11
2
39,83 m²
11
G2.10M09
2
40,4 m²
10
G2.11M09
2
40,27 m²
11
G2.11M10
2
40,31 m²
11
G2.12M09
2
40,27 m²
12
G2.13M11
2
39,83 m²
13
G2.12M10
2
40,31 m²
12
G2.13M09
2
40,27 m²
13
G2.14M11
2
39,83 m²
14
G2.13M10
2
40,31 m²
13
G2.1M01
2
48,86 m²
1
G2.14M09
2
40,27 m²
14
G2.14M10
2
40,31 m²
14
G2.15M07
2
40,27 m²
15
G2.4M05
2
49,07 m²
4
G2.5M06
2
49,52 m²
5
G2.5M05
2
49,97 m²
5
G2.7M06
2
49,53 m²
7
G2.6M05
2
49,98 m²
6
G2.7M05
2
49,94 m²
7
G2.1M03
2
53,78 m²
1
G2.9M05
2
50,21 m²
9
H1.1M02
2
42,15 m²
1
H1.2M02
2
42,35 m²
2
H1.3M02
2
42,35 m²
3
H1.4M02
2
43,04 m²
4
H1.5M02
2
43,04 m²
5
H1.6M02
2
43,04 m²
6
H1.7M02
2
43,04 m²
7
H1.8M02
2
43,38 m²
8
H1.9M02
2
43,38 m²
9
H1.10M02
2
43,38 m²
10
H1.11M02
2
43,36 m²
11
H1.12M02
2
43,36 m²
12
H1.13M02
2
43,36 m²
13
H1.14M02
2
43,36 m²
14
H1.1M05
2
50,69 m²
1
H1.2M05
2
51,05 m²
2
H1.3M05
2
51,05 m²
3
H1.4M05
2
51,59 m²
4
H1.5M05
2
51,59 m²
5
H1.6M05
2
51,59 m²
6
H1.7M05
2
51,59 m²
7
H1.8M05
2
51,86 m²
8
H1.9M05
2
51,86 m²
9
H1.10M05
2
51,86 m²
10
H1.11M05
2
51,72 m²
11
H1.12M05
2
51,72 m²
12
H1.13M05
2
51,72 m²
13
H1.14M05
2
51,72 m²
14
G1.10M10
3
70,47 m²
10
G1.11M03
3
68,12 m²
11
G1.11M10
3
70,55 m²
11
G1.11M11
3
65,55 m²
11
G1.12M03
3
68,11 m²
12
G1.12M11
3
65,59 m²
12
G1.13M03
3
68,08 m²
13
G1.13M11
3
65,56 m²
13
G1.14M03
3
68,08 m²
14
G1.14M10
3
70,45 m²
14
G1.14M11
3
65,59 m²
14
G1.15M04
3
115,52 m²
15
G1.15M08
3
65,58 m²
15
G1.16M09
3
75,72 m²
16
G1.17M07
3
61,72 m²
17
G1.17M09
3
75,97 m²
17
G1.1M02
3
67,64 m²
1
G1.1M08
3
69,73 m²
1
G1.2M03
3
67,64 m²
2
G1.2M10
3
69,76 m²
2
G1.2M11
3
64,76 m²
2
G1.3M03
3
67,64 m²
3
G1.3M10
3
69,47 m²
3
G1.4M02
3
56,86 m²
4
G1.4M03
3
67,64 m²
4
G1.4M10
3
69,47 m²
4
G1.4M11
3
64,7 m²
4
G1.5M03
3
68,01 m²
5
G1.5M10
3
70,42 m²
5
G1.5M11
3
65,55 m²
5
G1.6M03
3
68,05 m²
6
G1.6M10
3
70,5 m²
6
G1.6M11
3
65,55 m²
6
G1.7M10
3
70,31 m²
7
G1.7M11
3
65,55 m²
7
G1.8M10
3
70,42 m²
8
G1.9M10
3
70,46 m²
9
G1.9M11
3
65,55 m²
9
G2.1M02
3
54,97 m²
1
G2.2M07
3
55,15 m²
2
G2.3M07
3
55,15 m²
3
G2.4M07
3
55,15 m²
4
G2.2M02
3
61,62 m²
2
G2.3M02
3
61,65 m²
3
G2.11M02
3
57,4 m²
11
G2.4M02
3
61,65 m²
4
G2.5M02
3
62,06 m²
5
G2.6M02
3
62,06 m²
6
G2.7M02
3
62,06 m²
7
G2.8M02
3
62,06 m²
8
G2.9M02
3
62,12 m²
9
G2.2M03
3
65,3 m²
2
G2.10M02
3
62,12 m²
10
G2.3M03
3
65,32 m²
3
G2.12M02
3
61,95 m²
12
G2.13M02
3
61,95 m²
13
G2.4M03
3
65,32 m²
4
G2.14M02
3
61,95 m²
14
G2.5M03
3
65,77 m²
5
G2.6M03
3
65,77 m²
6
G2.7M03
3
65,77 m²
7
G2.8M03
3
65,77 m²
8
G2.15M02
3
62,52 m²
15
G2.10M03
3
65,9 m²
10
G2.11M03
3
65,9 m²
11
G2.12M03
3
65,9 m²
12
G2.13M03
3
65,9 m²
13
G2.15M04
3
66,91 m²
15
G2.16M03
3
67,15 m²
16
G2.17M03
3
67,17 m²
17
H1.1M03
3
60,28 m²
1
H1.2M03
3
60,53 m²
2
H1.1M04
3
61,22 m²
1
H1.3M03
3
60,53 m²
3
H1.2M04
3
61,22 m²
2
H1.4M03
3
60,53 m²
4
H1.3M04
3
61,22 m²
3
H1.5M03
3
60,53 m²
5
H1.6M03
3
60,53 m²
6
H1.4M04
3
61,38 m²
4
H1.7M03
3
60,53 m²
7
H1.5M04
3
61,38 m²
5
H1.6M04
3
61,38 m²
6
H1.8M03
3
60,53 m²
8
H1.7M04
3
61,38 m²
7
H1.9M03
3
60,53 m²
9
H1.8M04
3
61,38 m²
8
H1.10M03
3
60,53 m²
10
H1.9M04
3
61,38 m²
9
H1.11M03
3
60,31 m²
11
H1.10M04
3
61,38 m²
10
H1.12M03
3
60,31 m²
12
H1.13M03
3
61,1 m²
13
H1.11M04
3
62,31 m²
11
H1.14M03
3
61,1 m²
14
H1.12M04
3
62,31 m²
12
H1.13M04
3
62,31 m²
13
H1.14M04
3
62,31 m²
14
H1.1M01
3
75,05 m²
1
G1.11M08
4
82,12 m²
11
G1.12M08
4
82,12 m²
12
G1.13M08
4
82,13 m²
13
G1.14M08
4
82,12 m²
14
G1.15M03
4
93,77 m²
15
G1.15M05
4
81,39 m²
15
G1.16M01
4
88,83 m²
16
G1.16M02
4
95,1 m²
16
G1.16M04
4
81,47 m²
16
G1.16M05
4
86,18 m²
16
G1.17M01
4
88,83 m²
17
G1.17M02
4
95,09 m²
17
G1.17M04
4
81,47 m²
17
G1.17M05
4
86,18 m²
17
G1.1M06
4
81,41 m²
1
G1.2M08
4
81,4 m²
2
G1.4M08
4
81,4 m²
4
G1.5M08
4
82,13 m²
5
G1.7M08
4
82,13 m²
7
G2.2M08
4
78,79 m²
2
G2.3M08
4
78,77 m²
3
G2.4M08
4
78,77 m²
4
G2.5M08
4
79,56 m²
5
G2.6M08
4
79,56 m²
6
G2.7M08
4
79,56 m²
7
G2.8M08
4
79,56 m²
8
G2.9M08
4
79,62 m²
9
G2.10M08
4
79,62 m²
10
G2.11M08
4
79,16 m²
11
G2.12M08
4
79,07 m²
12
G2.13M08
4
79,16 m²
13
G2.14M08
4
79,19 m²
14
G2.15M06
4
81,36 m²
15
G2.16M06
4
82,49 m²
16
G2.15M03
4
89,5 m²
15
G2.17M06
4
82,48 m²
17
G2.16M01
4
88,14 m²
16
G2.17M01
4
88,14 m²
17
G2.17M02
4
89,5 m²
17
G2.15M05
4
103,68 m²
15
G2.17M04
4
103,66 m²
17
G2.16M04
4
103,68 m²
16
H1.1M06
4
84,62 m²
1
H1.2M06
4
84,62 m²
2
H1.3M06
4
84,62 m²
3
H1.4M06
4
85,26 m²
4
H1.5M06
4
85,3 m²
5
H1.6M06
4
85,3 m²
6
H1.7M06
4
85,3 m²
7
H1.8M06
4
85,53 m²
8
H1.10M06
4
85,53 m²
10
H1.9M06
4
86,83 m²
9
H1.11M06
4
86,74 m²
11
H1.12M06
4
86,74 m²
12
H1.2M01
4
98,39 m²
2
H1.3M01
4
98,3 m²
3
H1.13M06
4
86,87 m²
13
H1.4M01
4
98,42 m²
4
H1.14M06
4
86,87 m²
14
H1.5M01
4
98,46 m²
5
H1.6M01
4
98,46 m²
6
H1.7M01
4
98,46 m²
7
H1.8M01
4
99,49 m²
8
H1.9M01
4
99,49 m²
9
H1.10M01
4
99,49 m²
10
H1.11M01
4
100,05 m²
11
H1.12M01
4
100,06 m²
12
H1.13M01
4
100,05 m²
13
H1.14M01
4
100,05 m²
14
G1.16M03
5
115,98 m²
16
G1.17M03
5
115,98 m²
17

Opis Inwestycji

Osiedle Nowa Letnica położone jest w Gdańsku kilkaset metrów od morza i plaży, w otoczeniu terenów zielonych z oczkami wodnymi i specjalnie zaaranżowaną strefą do wypoczynku dla dorosłych i dzieci (m.in. ścieżki rekreacyjne, strefy relaksu ze strumykami, place zabaw, parkingi rowerowe i stacje serwisowania rowerów). Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane z centrum miasta. Z okien mieszkań roztacza się piękny widok na Zatokę Gdańską lub tereny zielone. Na osiedlu, do dyspozycji mieszkańców znajdują się: lobby z portierem, siłownia, strefa coworkingu tylko dla mieszkańców. Mieszkania wyposażone w nowoczesny system ROBYG SMART HOUSE. Wysoki standard inwestycji zagwarantuje także wykorzystanie najnowszych technologii oraz użycie szlachetnych materiałów wykończeniowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Inwestycja Nowa Letnica znajduje się na Letnicy, ul. Starowiejska 50 (4.7 km od centrum Gdańska), jest realizowana przez dewelopera Robyg Grupa Deweloperska.

Inwestycja Nowa Letnica jest w trakcie budowy z planowanym na 3 kw. 2021 roku terminem oddania do użytkowania.

Cały projekt składa się z 250 nowych mieszkań. Budynki posiadają od 1 do 18 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 3 kondygnacje podziemne.

Aktualnie w inwestycji Nowa Letnica pozostało na sprzedaż 259 mieszkań o powierzchniach od 29 do 116 metrów kwadratowych w cenie od 7 245 zł za metr kwadratowy.

Dostępne są lokale:

 • 1-pokojowe o powierzchni od 29 do 32 m2 w cenie od 267 030 zł (18 mieszkań)
 • 2-pokojowe o powierzchni od 38 do 54 m2 w cenie od 327 229 zł (71 mieszkań)
 • 3-pokojowe o powierzchni od 55 do 116 m2 w cenie od 449 194 zł (99 mieszkań)
 • 4-pokojowe o powierzchni od 79 do 104 m2 w cenie od 598 804 zł (69 mieszkań)
 • 5-pokojowe o powierzchni od 116 m2 w cenie od 974 232 zł (2 mieszkania)

Dla przyszłych mieszkańców deweloper Robyg Grupa Deweloperska przewidział również:

 • miejsca postojowe podziemne
 • miejsca postojowe naziemne

W inwestycji znajdują się komórki lokatorskie.

Szczegóły inwestycji

Realizacja inwestycji:rozpoczęcie budowy w 1 kw. 2017 roku, planowane oddanie do użytkowania w 3 kw. 2021 roku.
Liczba budynków:cała inwestycja składa się z 8 budynków wielorodzinnych.
Liczba kondygnacji:budynki posiadają od 1 do 18 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 3 kondygnacje podziemne.
Liczba mieszkań:cała inwestycja składa się z 250 lokali mieszkalnych.
Wysokość pomieszczeń:w zależności od kondygnacji od 260 do 280 cm wysokości.
Standard wykończenia:
standard deweloperski
Rodzaj własności: odrębna własność z własnością gruntu.
Powierzchnie dodatkowe: loggia, balkon.
Komórki lokatorskie:posiada.
Miejsca postojowe:w inwestycji przewidziano:
 • miejsca postojowe podziemne.
 • miejsca postojowe naziemne: brak możliwości zakupu.
Udogodnienia: ochrona całodobowa, plac zabaw, internet, klub fitness, TV kablowa, usługi w budynku, winda.
Przyroda:w okolicy inwestycji znajduje się park, las, morze.

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania:aktualnie dostępnych jest 259 mieszkań.
Powierzchnie mieszkań:od 29 do 116 m2.
Liczba pokoi:dostępne są mieszkania 1, 2, 3, 4, 5-pokojowe.
Ceny mieszkań (brutto):
 • kształtują się w zakresie od 276 000 do 993 000 zł.
 • koszt metra kwadratowego wynosi od 7 245 do 10 200 zł.
Opis płatności:informacja u dewelopera.
Warunki rezerwacji:informacja u dewelopera.
Zabezpieczenie środków klienta:informacja u dewelopera.
Wysokość czynszu:informacja u dewelopera.

Lokalizacja inwestycji Nowa Letnica

Blisko do plaży Szkoła Przedszkole Ścieżki rowerowe Tunel pod Martwą Wisłą Stadion Energa Gdańsk

Letnica, potocznie zwana także Letniewem, jest dzielnicą zamieszkaną przez niewielu mieszkańców - niecałe 2 tysiące. Usytuowana jest po obu stronach ul. Marynarki Polskiej, pomiędzy dzielnicami Młyniska -od południa i Nowy Port -od północny. Od zachodu granicę stanowią tory kolejowe, którymi jeszcze kilka lat temu jeździły składy SKM, zaś od wschodu naturalną granicę stanowi Martwa Wisła oraz kanały portowe. Obszar położony niedaleko centrum Gdańska, oddalony od plaży w Brzeźnie ok. 4 km. W ostatnich latach teren przeszedł dużą metamorfozę, a budowane inwestycje mieszkaniowe są krokiem milowym w rozwoju dzielnicy. Na terenie znajduje się wiele obiektów przemysłowych (w tym elektrociepłownia), magazyny, obiekt AmberExpo, Stadion Energa Gdańsk.

Komunikacja

W odległości 500 metrów od inwestycji Nowa Letnica znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny Śnieżna.

Edukacja

W najbliższej okolicy inwestycji Nowa Letnica znajdują się 2 placówki edukacyjne. Najbliżej położone to: Zespół Szkół Morskich w odległości 1050m, Przedszkole nr 23 - Bursztynek w odległości 1250m.

Opieka medyczna

Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu placówki, tj.: w odległości 1000 m znajduje się Apteka Pod Lipami, w odległości 1100 m znajduje się Apteka Przy Falowcu, w odległości 1550 m znajduje się Apteka Polska.

Sklepy i usługi

W okolicy znajdują się: w odległości 400 m znajduje się Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Anny i Joachima, w odległości 1050 m znajduje się Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki.

Sport

W najbliższej okolicy inwestycji znajduje się: w odległości 350 m znajduje się Golf Viktoria - Wyposażenie golfisty i pól golfowych, w odległości 800 m znajduje się Stadion Energa Gdańsk, w odległości 1100 m znajduje się Studio Relaks Tania.

Data publikacji: 28.09.2017

Data aktualizacji: 24.10.2019

Podoba Ci się ta oferta? Udostępnij ją!

Zapytaj dewelopera
Znajdziemy dla Ciebie