Nowa Letnica

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przezRobyg Grupa Deweloperska

Ceny od: 7 450 zł brutto/m2

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Nowa Letnica dostępnych jest 341 ofert

Rzut
Numer
Pokoje
Metraż
Piętro
Cena (brutto)
G1.11M12
1
30,25 m²
11
G1.12M12
1
30,24 m²
12
G1.12M13
1
31,15 m²
12
G1.13M12
1
30,24 m²
13
G1.13M13
1
31,15 m²
13
H3.10M04
1
27,19 m²
10
H3.8M05
1
27,86 m²
8
H3.9M05
1
27,9 m²
9
H3.12M04
1
27,13 m²
12
H3.10M05
1
27,96 m²
10
H3.13M04
1
27,13 m²
13
H3.11M05
1
27,96 m²
11
H3.14M04
1
27,13 m²
14
H3.12M05
1
27,96 m²
12
H3.15M04
1
27,13 m²
15
H3.13M05
1
27,96 m²
13
H3.16M04
1
27,13 m²
16
H3.17M04
1
27,13 m²
17
H3.14M05
1
27,96 m²
14
H3.15M05
1
27,96 m²
15
H3.16M05
1
27,96 m²
16
H3.17M05
1
27,96 m²
17
G1.14M12
1
30,25 m²
14
G1.16M08
1
30,33 m²
16
G1.11M04
2
49,98 m²
11
G1.1M04
2
48,68 m²
1
G2.8M09
2
40,29 m²
8
G2.11M11
2
39,83 m²
11
G2.11M09
2
40,27 m²
11
G2.11M10
2
40,31 m²
11
G2.12M09
2
40,27 m²
12
G2.12M10
2
40,31 m²
12
G2.13M09
2
40,27 m²
13
G2.13M10
2
40,31 m²
13
G2.1M01
2
48,86 m²
1
G2.14M09
2
40,27 m²
14
G2.14M10
2
40,31 m²
14
G2.15M07
2
40,27 m²
15
G2.5M06
2
49,52 m²
5
G2.5M05
2
49,97 m²
5
G2.6M05
2
49,98 m²
6
G2.1M03
2
53,78 m²
1
H1.1M02
2
42,15 m²
1
H1.2M02
2
42,35 m²
2
H1.3M02
2
42,35 m²
3
H1.4M02
2
43,04 m²
4
H1.5M02
2
43,04 m²
5
H1.6M02
2
43,04 m²
6
H1.7M02
2
43,04 m²
7
H1.8M02
2
43,38 m²
8
H1.9M02
2
43,38 m²
9
H1.10M02
2
43,38 m²
10
H1.11M02
2
43,36 m²
11
H1.12M02
2
43,36 m²
12
H1.13M02
2
43,36 m²
13
H1.14M02
2
43,36 m²
14
H1.1M05
2
50,69 m²
1
H1.2M05
2
51,05 m²
2
H1.3M05
2
51,05 m²
3
H1.4M05
2
51,59 m²
4
H1.5M05
2
51,59 m²
5
H1.6M05
2
51,59 m²
6
H1.7M05
2
51,59 m²
7
H1.8M05
2
51,86 m²
8
H1.9M05
2
51,86 m²
9
H1.10M05
2
51,86 m²
10
H1.11M05
2
51,72 m²
11
H1.12M05
2
51,72 m²
12
H1.13M05
2
51,72 m²
13
H1.14M05
2
51,72 m²
14
H3.1M11
2
39,43 m²
1
H3.1M12
2
39,63 m²
1
H3.2M12
2
39,63 m²
2
H3.3M12
2
39,63 m²
3
H3.4M01
2
39,62 m²
4
H3.5M01
2
39,62 m²
5
H3.4M11
2
39,94 m²
4
H3.4M12
2
40,02 m²
4
H3.6M01
2
39,62 m²
6
H3.5M11
2
39,94 m²
5
H3.7M01
2
39,62 m²
7
H3.6M11
2
39,94 m²
6
H3.6M12
2
40,02 m²
6
H3.8M01
2
39,62 m²
8
H3.7M11
2
39,94 m²
7
H3.1M08
2
41,82 m²
1
H3.7M12
2
40,02 m²
7
H3.9M01
2
39,62 m²
9
H3.8M11
2
39,94 m²
8
H3.8M12
2
40,02 m²
8
H3.10M01
2
39,68 m²
10
H3.9M11
2
40,07 m²
9
H3.9M12
2
40,08 m²
9
H3.12M01
2
39,47 m²
12
H3.10M11
2
40,07 m²
10
H3.10M12
2
40,08 m²
10
H3.11M11
2
39,86 m²
11
H3.11M12
2
39,88 m²
11
H3.1M07
2
42,77 m²
1
H3.12M11
2
39,86 m²
12
H3.17M06
2
38 m²
17
H3.12M12
2
39,88 m²
12
H3.13M11
2
39,86 m²
13
H3.13M12
2
39,88 m²
13
H3.14M11
2
39,86 m²
14
H3.14M12
2
39,88 m²
14
H3.15M01
2
39,47 m²
15
H3.3M07
2
42,95 m²
3
H3.6M08
2
42,23 m²
6
H3.15M11
2
39,86 m²
15
H3.15M12
2
39,88 m²
15
H3.4M07
2
42,95 m²
4
H3.7M08
2
42,23 m²
7
H3.8M08
2
42,23 m²
8
H3.5M07
2
42,95 m²
5
H3.16M11
2
39,86 m²
16
H3.16M12
2
39,88 m²
16
H3.17M01
2
39,47 m²
17
H3.1M03
2
47,46 m²
1
H3.9M08
2
42,23 m²
9
H3.11M08
2
41,94 m²
11
H3.10M08
2
42,23 m²
10
H3.17M11
2
39,86 m²
17
H3.6M07
2
43,25 m²
6
H3.17M12
2
39,88 m²
17
H3.12M08
2
41,94 m²
12
H3.7M07
2
43,25 m²
7
H3.13M08
2
41,94 m²
13
H3.8M07
2
43,25 m²
8
H3.4M03
2
47,74 m²
4
H3.9M07
2
43,25 m²
9
H3.14M08
2
41,94 m²
14
H3.10M07
2
43,25 m²
10
H3.5M03
2
47,74 m²
5
H3.11M07
2
43,19 m²
11
H3.15M08
2
41,94 m²
15
H3.12M07
2
43,19 m²
12
H3.13M07
2
43,19 m²
13
H3.16M08
2
41,94 m²
16
H3.14M07
2
43,19 m²
14
H3.17M08
2
41,94 m²
17
H3.15M07
2
43,19 m²
15
H3.1M10
2
50,92 m²
1
H3.2M10
2
50,92 m²
2
H3.16M07
2
43,19 m²
16
H3.3M10
2
50,92 m²
3
H3.17M07
2
43,19 m²
17
H3.4M10
2
51,41 m²
4
H3.5M10
2
51,41 m²
5
H3.13M03
2
48,09 m²
13
H3.6M10
2
51,41 m²
6
H3.7M10
2
51,41 m²
7
H3.14M03
2
48 m²
14
H3.8M10
2
51,41 m²
8
H3.15M03
2
48,01 m²
15
H3.9M10
2
51,47 m²
9
H3.10M10
2
51,47 m²
10
H3.16M03
2
48,09 m²
16
H3.17M03
2
48,01 m²
17
H3.11M10
2
51,65 m²
11
H3.12M10
2
51,65 m²
12
H3.13M10
2
51,65 m²
13
H3.14M10
2
51,66 m²
14
H3.15M10
2
51,65 m²
15
H3.16M10
2
51,65 m²
16
H3.17M10
2
51,65 m²
17
H3.11M01
2
39,47 m²
11
H3.13M01
2
39,47 m²
13
H3.14M01
2
39,47 m²
14
H3.12M03
2
48,01 m²
12
G1.11M03
3
68,12 m²
11
G1.11M10
3
70,55 m²
11
G1.12M11
3
65,59 m²
12
G1.13M03
3
68,08 m²
13
G1.13M11
3
65,56 m²
13
G1.14M03
3
68,08 m²
14
G1.14M10
3
70,45 m²
14
G1.14M11
3
65,59 m²
14
G1.15M08
3
65,58 m²
15
G1.16M09
3
75,72 m²
16
G1.17M07
3
61,72 m²
17
G1.17M09
3
75,97 m²
17
G1.1M02
3
67,64 m²
1
G1.1M08
3
69,73 m²
1
G1.2M10
3
69,76 m²
2
G1.3M03
3
67,64 m²
3
G1.4M10
3
69,47 m²
4
G1.5M03
3
68,01 m²
5
G1.5M10
3
70,42 m²
5
G1.6M03
3
68,05 m²
6
G1.6M10
3
70,5 m²
6
G1.7M10
3
70,31 m²
7
G1.8M10
3
70,42 m²
8
G1.9M10
3
70,46 m²
9
G1.9M11
3
65,55 m²
9
G2.1M02
3
54,97 m²
1
G2.2M07
3
55,15 m²
2
G2.2M02
3
61,62 m²
2
G2.3M02
3
61,65 m²
3
G2.4M02
3
61,65 m²
4
G2.5M02
3
62,06 m²
5
G2.6M02
3
62,06 m²
6
G2.7M02
3
62,06 m²
7
G2.8M02
3
62,06 m²
8
G2.9M02
3
62,12 m²
9
G2.2M03
3
65,3 m²
2
G2.10M02
3
62,12 m²
10
G2.3M03
3
65,32 m²
3
G2.12M02
3
61,95 m²
12
G2.13M02
3
61,95 m²
13
G2.4M03
3
65,32 m²
4
G2.14M02
3
61,95 m²
14
G2.6M03
3
65,77 m²
6
G2.7M03
3
65,77 m²
7
G2.8M03
3
65,77 m²
8
G2.15M02
3
62,52 m²
15
G2.10M03
3
65,9 m²
10
G2.11M03
3
65,9 m²
11
G2.13M03
3
65,9 m²
13
H1.1M03
3
60,28 m²
1
H1.2M03
3
60,53 m²
2
H1.1M04
3
61,22 m²
1
H1.3M03
3
60,53 m²
3
H1.2M04
3
61,22 m²
2
H1.4M03
3
60,53 m²
4
H1.3M04
3
61,22 m²
3
H1.5M03
3
60,53 m²
5
H1.6M03
3
60,53 m²
6
H1.4M04
3
61,38 m²
4
H1.7M03
3
60,53 m²
7
H1.6M04
3
61,38 m²
6
H1.8M03
3
60,53 m²
8
H1.7M04
3
61,38 m²
7
H1.9M03
3
60,53 m²
9
H1.8M04
3
61,38 m²
8
H1.10M03
3
60,53 m²
10
H1.9M04
3
61,38 m²
9
H1.11M03
3
60,31 m²
11
H1.10M04
3
61,38 m²
10
H1.12M03
3
60,31 m²
12
H1.13M03
3
61,1 m²
13
H1.11M04
3
62,31 m²
11
H1.14M03
3
61,1 m²
14
H1.12M04
3
62,31 m²
12
H1.13M04
3
62,31 m²
13
H1.14M04
3
62,31 m²
14
H1.1M01
3
75,05 m²
1
H3.2M02
3
56,83 m²
2
H3.3M02
3
56,83 m²
3
H3.5M02
3
57,41 m²
5
H3.6M02
3
57,41 m²
6
H3.7M02
3
57,41 m²
7
H3.9M02
3
57,41 m²
9
H3.10M02
3
57,48 m²
10
H3.12M02
3
58,2 m²
12
H3.13M02
3
58,2 m²
13
H3.14M02
3
58,2 m²
14
H3.2M09
3
63,97 m²
2
H3.3M09
3
63,97 m²
3
H3.15M02
3
58,2 m²
15
H3.4M09
3
64,27 m²
4
H3.16M02
3
58,2 m²
16
H3.5M09
3
64,27 m²
5
H3.6M09
3
64,27 m²
6
H3.17M02
3
58,2 m²
17
H3.7M09
3
64,27 m²
7
H3.8M09
3
64,27 m²
8
H3.9M09
3
64,27 m²
9
H3.10M09
3
64,27 m²
10
H3.12M09
3
64,57 m²
12
H3.11M09
3
64,58 m²
11
H3.13M09
3
64,57 m²
13
H3.14M09
3
64,57 m²
14
H3.15M09
3
64,57 m²
15
H3.16M09
3
64,57 m²
16
H3.17M09
3
64,57 m²
17
H3.1M02
3
56,83 m²
1
H3.11M02
3
58,2 m²
11
G1.8M03
3
68,01 m²
8
F1.16M05
4
103,74 m²
16
G1.15M03
4
93,77 m²
15
G1.15M05
4
81,39 m²
15
G1.16M04
4
81,47 m²
16
G1.16M05
4
86,18 m²
16
G1.17M01
4
88,83 m²
17
G1.17M02
4
95,09 m²
17
G1.17M05
4
86,18 m²
17
G1.1M06
4
81,41 m²
1
G1.2M08
4
81,4 m²
2
G1.4M08
4
81,4 m²
4
G1.5M08
4
82,13 m²
5
G1.7M08
4
82,13 m²
7
G2.2M08
4
78,79 m²
2
G2.3M08
4
78,77 m²
3
G2.4M08
4
78,77 m²
4
G2.5M08
4
79,56 m²
5
G2.6M08
4
79,56 m²
6
G2.7M08
4
79,56 m²
7
G2.8M08
4
79,56 m²
8
G2.9M08
4
79,62 m²
9
G2.10M08
4
79,62 m²
10
G2.11M08
4
79,16 m²
11
G2.12M08
4
79,07 m²
12
G2.13M08
4
79,16 m²
13
G2.14M08
4
79,19 m²
14
G2.16M06
4
82,49 m²
16
G2.15M03
4
89,5 m²
15
G2.17M06
4
82,48 m²
17
G2.16M01
4
88,14 m²
16
G2.17M01
4
88,14 m²
17