Osiedle Rąbieńska Etap II i III

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez Pro-Inwest Sp. z o.o.

Na pytania w sprawie ofert odpowiadają deweloperzy. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne.
Ceny od: 4 630 zł/m2

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III dostępnych jest 37 ofert

RzutNumerPokojeMetrażPiętroCena
4/1/B 357 m21
302 000 zł5 315 zł/m²
4/2/B 357 m22
302 000 zł5 313 zł/m²
5/0/G 358 m2Parter
289 000 zł4 987 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 13%
4/2/D 244 m22
239 000 zł5 296 zł/m²
4/3/B 469 m23
350 000 zł5 044 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 3%
5/0/F 358 m2Parter
286 000 zł4 940 zł/m²
5/1/F 358 m21
295 000 zł5 103 zł/m²
5/2/G 367 m22
352 000 zł5 281 zł/m²
4/2/A 241 m22
225 000 zł5 471 zł/m²
5/3/E 242 m23
229 000 zł5 434 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 12%
4/2/E 355 m22
302 000 zł5 442 zł/m²
Ta oferta jest
obecnie zarezerwowana.
Powiadom mnie gdy oferta
wróci do sprzedaży
4/1/D 245 m21
235 000 zł5 244 zł/m²
Ta oferta jest
obecnie zarezerwowana.
Powiadom mnie gdy oferta
wróci do sprzedaży
5/0/E 248 m2Parter
239 000 zł5 021 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 3%
5/2/B 247 m22
234 000 zł5 007 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 3%
Ta oferta jest
obecnie zarezerwowana.
Powiadom mnie gdy oferta
wróci do sprzedaży
4/0/B 357 m2Parter
292 000 zł5 139 zł/m²
4/1/A 241 m21
225 000 zł5 277 zł/m²
2/3/A 365 m23
325 000 zł5 005 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 2%
5/1/A 245 m21
Ta oferta jest
obecnie zarezerwowana.
Powiadom mnie gdy oferta
wróci do sprzedaży
5/0/D 245 m2Parter
223 000 zł4 989 zł/m²
5/1/B 247 m21
234 000 zł5 007 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 3%
Ta oferta jest
obecnie zarezerwowana.
Powiadom mnie gdy oferta
wróci do sprzedaży
5/1/D 245 m21
239 000 zł5 367 zł/m²
5/1/C 128 m21
155 000 zł5 560 zł/m²
5/2/F 358 m22
301 700 zł5 224 zł/m²
5/3/D 244 m23
228 500 zł5 189 zł/m²
5/2/D 245 m22
239 000 zł5 367 zł/m²
5/3/A 239 m23
207 000 zł5 357 zł/m²
Ta oferta jest
obecnie zarezerwowana.
Powiadom mnie gdy oferta
wróci do sprzedaży
5/3/C 368 m23
349 000 zł5 142 zł/m²
5/1/G 358 m21
299 000 zł5 180 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 14%
5/3/B 359 m23
299 000 zł5 031 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 3%
5/2/E 247 m22
249 000 zł5 249 zł/m²
Ta oferta jest
obecnie zarezerwowana.
Powiadom mnie gdy oferta
wróci do sprzedaży
4/3/A 475 m23
360 000 zł4 788 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 4%
4/2/C 242 m22
225 000 zł5 396 zł/m²
4/1/C 242 m21
225 000 zł5 385 zł/m²
4/3/C 249 m23
243 000 zł4 956 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 3%
4/0/A 241 m2Parter
217 000 zł5 278 zł/m²
W ostatnim czasie
obniżono cenę o 4%
3/2/G 367 m22
352 631 zł5 290 zł/m²
4/1/E 356 m21
Ta oferta jest
obecnie zarezerwowana.
Powiadom mnie gdy oferta
wróci do sprzedaży

Pro­jekt powstaje na Złot­nie — pre­sti­żo­wej i cenio­nej czę­ści Łodzi — przy ulicy Rąbień­skiej 62 zakłada budowę 5 funk­cjo­nal­nych budyn­ków, w któ­rych znaj­duje się około 90 lokali miesz­kal­nych, poło­żo­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie tere­nów o prze­wa­ża­ją­cej zabu­do­wie jednorodzinnej.

Ofe­ru­jemy lokale o pow. od 28 m2 do 80 m2 wraz z infra­struk­turą tech­niczną, gara­żami, miej­scami par­kin­go­wymi, dro­gami wewnętrz­nymi, oświe­tle­niem oraz pla­cem zabaw dla dzieci. Moż­liwe jest rów­nież łącze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia metrażu od 80 do 130 m2. Kom­pleks miesz­ka­niowy będzie ogro­dzony, z dwoma nie­za­leż­nymi wjaz­dami oraz przy­sto­so­wany dla osób nie­peł­no­spraw­nych, dzięki czemu osie­dle będzie sprzy­jało kom­for­towi i bez­pie­czeń­stwu mieszkańców.

I etap Inwestycji oddany do użytku, planowany termin oddania II etapu (budynek 2 i 3) - do końca III kwartału 2019 r., rozpoczęcie budowy III etapu (budynku 4 i 5) planujemy rozpocząć wiosną 2019 r. i zrealizować w III / IV kwartale 2020 roku.

Inwestycja Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajduje się na Złotnie, ul. Rąbieńska 60 (5,9 km od centrum Łodzi), jest realizowana przez dewelopera Pro-Inwest Sp. z o.o..

Inwestycja Osiedle Rąbieńska Etap II i III jest w trakcie budowy z planowanym na 3 kw. 2019 roku terminem oddania do użytkowania.

Cały projekt składa się z 90 nowych mieszkań . Budynki posiadają 4 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych.

Aktualnie w inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III pozostało na sprzedaż 37 mieszkań o powierzchniach od 28 do 75 metrów kwadratowych w cenie od 4 630 zł za metr kwadratowy.

Dostępne są lokale:

 • 1-pokojowe o powierzchni 28 m2 (1 mieszkanie ) ,
 • 2-pokojowe o powierzchniach od 39 do 49 m2 (19 mieszkań ) ,
 • 3-pokojowe o powierzchniach od 55 do 68 m2 (15 mieszkań ) ,
 • 4-pokojowe o powierzchniach od 69 do 75 m2 (2 mieszkania ) .

Dla przyszłych mieszkańców deweloper Pro-Inwest Sp. z o.o. przewidział również:

 • miejsca postojowe naziemne.

W inwestycji znajdują się komórki lokatorskie.

Czytaj więcej

Szczegóły inwestycji

Realizacja inwestycji: rozpoczęcie budowy w 4 kw. 2017 roku, planowane oddanie do użytkowania w 3 kw. 2019 roku.
Liczba budynków: cała inwestycja składa się z 5 budynków wielorodzinnych.
Liczba kondygnacji: budynki posiadają 4 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych.
Liczba mieszkań: cała inwestycja składa się z 90 lokali mieszkalnych.
Wysokość pomieszczeń: w zależności od kondygnacji od 260 do 280 cm wysokości.
Standard wykończenia:
standard deweloperski.
Rodzaj własności: odrębna własność z własnością gruntu.
Powierzchnie dodatkowe: balkon.
Komórki lokatorskie: posiada.
Miejsca postojowe: w inwestycji przewidziano:
 • miejsca postojowe naziemne: garaż.
Udogodnienia: plac zabaw, teren ogrodzony, przystosowane dla niepełnosprawnych.
Przyroda: w okolicy inwestycji znajduje się park.

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania: aktualnie dostępnych jest 37 mieszkań .
Powierzchnie mieszkań: od 28 do 75 m2.
Liczba pokoi: dostępne są mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe.
Ceny mieszkań:
 • koszt metra kwadratowego wynosi od 4 630 do 5 290 zł.
Opis płatności:informacja u dewelopera.
Warunki rezerwacji:informacja u dewelopera.
Zabezpieczenie środków klienta:informacja u dewelopera.
Wysokość czynszu: informacja u dewelopera.

Lokalizacja inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III

Lokalizacja Osiedla Rąbień­ska wycho­dzi naprze­ciw zróż­ni­co­wa­nym potrze­bom przy­szłych miesz­kań­ców, łącząc zalety szyb­kiego dojazdu do cen­trum Łodzi oraz moż­li­wość spę­dza­nia czasu w bli­sko­ści łódz­kich tere­nów par­ko­wych — Parku na Zdro­wiu, ZOO czy Ogrodu Botanicznego.

Łódź Polesie to dzielnica Łodzi o powierzchni 46 km. kw., w której mieszka ok. 140 tys. osób. W centralnym obszarze dzielnicy położony jest Park im. J. Piłsudskiego, dworzec Łódź Kaliska i droga E75. Dzielnicę okala od wschodu rzeka Ner, od południa port lotniczy im. W. Reymonta a od północy ul. Szczecińska i Rąbieńska. Polesie dzieli się na osiedla Złotno, Zdrowie-Mania, Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego, Retkinia Zachód, Lublinek, Stare Polesie i Koziny. O jej przyjaznym mieszkańcom charakterze świadczy położony tu największy łódzki park, Ogród Botaniczny, las Lublinek i 5 supermarketów i liczne punkty usługowe. Do tego dochodzi ciekawa oferta szkół wyższych z kampusem Politechniki Łódzkiej na czele.

Komunikacja

Polesie to dzielnica dobrze skomunikowana z resztą miasta dzięki głównym ulicom Konstantynowskiej, Bandurskiego czy drodze E75. Zajezdnia autobusowa umożliwia dostanie się tym środkiem transportu do każdego punktu miasta. Znajduje się tu też stacja kolejowa Łódź Kaliska, z której dojechać można do każdego większego, polskiego miasta. Obok stacji Łódź Kaliska znajduje się też dworzec PKS na którym zatrzymują się ogólnopolskie autobusy prywatne i państwowe. W odległości 50 metrów od inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny: Rąbieńska - Rąbieńska 54 (1544).

Edukacja

W najbliższej okolicy inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajduje się 20 placówek edukacyjnych. Najbliżej położone to: Duduś dla Maluchów. Żłobek w odległości 600 m, Szkoła Podstawowa nr 169 w odległości 650 m, Akademia Malucha w odległości 750 m.

Opieka medyczna

Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu placówki, tj.: w odległości 650 m Eurodent. Koziarski Jacek, lek. stomatolog, w odległości 900 m Amimed SC. Spółka lekarzy specjalistów, w odległości 1 000 m JMC. Medycyna i stomatologia.

Sklepy i usługi

W okolicy znajdują się sklepy: Jadłodajnia u Gawła w odległości 550 m, Sielsko Anielsko w odległości 700 m, Pizzeria Bartek w odległości 750 m.

Sport

W najbliższej okolicy inwestycji znajduje się: MOSiR Wodny Raj w Łodzi w odległości 850 m, Hetman. Uczniowski klub sportowy w odległości 850 m, Julia. Madej Ł. w odległości 950 m.

Data publikacji: 17 kwietnia 2015 10:08

Data aktualizacji: 13 czerwca 2019 17:57

Podoba Ci się ta oferta? Udostępnij ją!

Zapytaj o ofertę

Pro-Inwest Sp. z o.o.

Pro-Inwest Sp. z o.o.

Zainteresowała mnie nieruchomość w Państwa inwestycji. Proszę o niezobowiązujący kontakt w sprawie szczegółów oferty.
Pro-Inwest Sp. z o.o.
  +48 42 ...
  +48 42 232 76 67

  Umów spotkanie

  Osiedle Rąbieńska Etap II i III

  adres biura sprzedaży

  ul. Srebrzyńska 9 95-050 Konstantynów Łódzki

  Wybierz datę

  • środa

   19

   czerwca

  • czwartek

   20

   czerwca

  • piątek

   21

   czerwca

  Zaproponuj inny termin

  Wiadomości powiązane z Pro-Inwest Sp. z o.o.

  Co nowego w mieszkaniówce pod Łodzią?

  Co nowego w mieszkaniówce pod Łodzią?