Osiedle Rąbieńska Etap II i III

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przezPro-Inwest Sp. z o.o.

Ceny od: 4 630 zł/m2

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III dostępne są 2 oferty

Rzut
Numer
Pokoje
Metraż
Piętro
Cena
5/2/F
3
57,75 m²
2
310 000 zł5 368 zł/m²
5/3/B
3
59,43 m²
3
308 000 zł5 183 zł/m²

Opis Inwestycji

Pro­jekt powstaje na Złot­nie — pre­sti­żo­wej i cenio­nej czę­ści Łodzi — przy ulicy Rąbień­skiej 62 zakłada budowę 5 funk­cjo­nal­nych budyn­ków, w któ­rych znaj­duje się około 90 lokali miesz­kal­nych, poło­żo­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie tere­nów o prze­wa­ża­ją­cej zabu­do­wie jednorodzinnej.Ofe­ru­jemy lokale o pow. od 28 m2 do 80 m2 wraz z infra­struk­turą tech­niczną, gara­żami, miej­scami par­kin­go­wymi, dro­gami wewnętrz­nymi, oświe­tle­niem oraz pla­cem zabaw dla dzieci. Moż­liwe jest rów­nież łącze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia metrażu od 80 do 130 m2. Kom­pleks miesz­ka­niowy będzie ogro­dzony, z dwoma nie­za­leż­nymi wjaz­dami oraz przy­sto­so­wany dla osób nie­peł­no­spraw­nych, dzięki czemu osie­dle będzie sprzy­jało kom­for­towi i bez­pie­czeń­stwu mieszkańców.I etap Inwestycji oddany do użytku, planowany termin oddania II etapu (budynek 2 i 3) - do końca IV kwartału 2019 r., III etapu (budynku 4 i 5) w III / IV kwartale 2020 roku.

Inwestycja Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajduje się na Złotnie, ul. Rąbieńska 60 (5.9 km od centrum Łodzi), jest realizowana przez dewelopera Pro-Inwest Sp. z o.o..

Inwestycja Osiedle Rąbieńska Etap II i III jest w trakcie budowy z planowanym na 4 kw. 2020 roku terminem oddania do użytkowania.

Cały projekt składa się z 90 nowych mieszkań. Budynki posiadają 4 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych.

Aktualnie w inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III pozostały na sprzedaż 2 mieszkania o powierzchniach od 58 do 59 metrów kwadratowych w cenie od 4 630 zł za metr kwadratowy.

Dostępne są lokale:

  • 3-pokojowe o powierzchni od 58 do 59 m2 (2 mieszkania)

Dla przyszłych mieszkańców deweloper Pro-Inwest Sp. z o.o. przewidział również:

  • miejsca postojowe naziemne

W inwestycji znajdują się komórki lokatorskie.

Szczegóły inwestycji

Realizacja inwestycji:rozpoczęcie budowy w 4 kw. 2017 roku, planowane oddanie do użytkowania w 4 kw. 2020 roku.
Liczba budynków:cała inwestycja składa się z 5 budynków wielorodzinnych.
Liczba kondygnacji:budynki posiadają 4 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych.
Liczba mieszkań:cała inwestycja składa się z 90 lokali mieszkalnych.
Wysokość pomieszczeń:w zależności od kondygnacji od 260 do 280 cm wysokości.
Standard wykończenia:
standard deweloperski
Rodzaj własności: odrębna własność z własnością gruntu.
Powierzchnie dodatkowe:nie przewidziano powierzchni dodatkowych.
Komórki lokatorskie:posiada.
Miejsca postojowe:w inwestycji przewidziano:
  • miejsca postojowe naziemne: garaż.
Udogodnienia: plac zabaw, teren ogrodzony, przystosowane dla niepełnosprawnych.
Przyroda:w okolicy inwestycji znajduje się park.

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania:aktualnie dostępne są 2 mieszkania.
Powierzchnie mieszkań:od 58 do 59 m2.
Liczba pokoi:dostępne są mieszkania 3-pokojowe.
Ceny mieszkań:
  • koszt metra kwadratowego wynosi od 4 630 do 5 290 zł.
Opis płatności:informacja u dewelopera.
Warunki rezerwacji:informacja u dewelopera.
Zabezpieczenie środków klienta:informacja u dewelopera.
Wysokość czynszu:informacja u dewelopera.

Lokalizacja inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III

Lokalizacja Osiedla Rąbień­ska wycho­dzi naprze­ciw zróż­ni­co­wa­nym potrze­bom przy­szłych miesz­kań­ców, łącząc zalety szyb­kiego dojazdu do cen­trum Łodzi oraz moż­li­wość spę­dza­nia czasu w bli­sko­ści łódz­kich tere­nów par­ko­wych — Parku na Zdro­wiu, ZOO czy Ogrodu Botanicznego.

Łódź Polesie to dzielnica Łodzi o powierzchni 46 km. kw., w której mieszka ok. 140 tys. osób. W centralnym obszarze dzielnicy położony jest Park im. J. Piłsudskiego, dworzec Łódź Kaliska i droga E75. Dzielnicę okala od wschodu rzeka Ner, od południa port lotniczy im. W. Reymonta a od północy ul. Szczecińska i Rąbieńska. Polesie dzieli się na osiedla Złotno, Zdrowie-Mania, Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego, Retkinia Zachód, Lublinek, Stare Polesie i Koziny. O jej przyjaznym mieszkańcom charakterze świadczy położony tu największy łódzki park, Ogród Botaniczny, las Lublinek i 5 supermarketów i liczne punkty usługowe. Do tego dochodzi ciekawa oferta szkół wyższych z kampusem Politechniki Łódzkiej na czele.

Komunikacja

Polesie to dzielnica dobrze skomunikowana z resztą miasta dzięki głównym ulicom Konstantynowskiej, Bandurskiego czy drodze E75. Zajezdnia autobusowa umożliwia dostanie się tym środkiem transportu do każdego punktu miasta. Znajduje się tu też stacja kolejowa Łódź Kaliska, z której dojechać można do każdego większego, polskiego miasta. Obok stacji Łódź Kaliska znajduje się też dworzec PKS na którym zatrzymują się ogólnopolskie autobusy prywatne i państwowe.

Przyszli mieszkańcy inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III mogą korzystać z rozbudowanej sieci połączeń komunikacyjnych. W odległości 200 metrów od inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny - Rąbieńska - Podjazdowa.

Edukacja

Mieszkańcy mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej. W najbliższej okolicy inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajdują się się 2 placówki edukacyjne. Najbliżej położone to: Akademia Malucha Przedszkole Niepubliczne w odległości 310 m, Restan Łukasz Stańczyk w odległości 310 m.

Sklepy i usługi

Na infrastrukturę handlowo-usługową inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III składa się wiele punktów. Nieopodal, w odległości 410 m znajduje się Delikatesy kulinarne DeQ.

Data publikacji: 17.04.2015

Data aktualizacji: 11.06.2020

Podoba Ci się ta oferta? Udostępnij ją!

Zapytaj dewelopera
Znajdziemy dla Ciebie