Osiedle Rąbieńska Etap II i III

Oferta archiwalna

Mieszkania na sprzedaż ul. Rąbieńska, oferowane bezpośrednio przez Pro-Inwest Sp. z o.o.

Łódź, Polesie, Złotno, ul. Rąbieńska 60

Oferta archiwalna

Uwaga! Wizytówka niniejszej inwestycji jest nieaktywna. Informacje na jej temat pomagają nam jednak tworzyć wiarygodną bazę informacji na temat lokalnego rynku nieruchomości. Mamy dla Ciebie 219 ofert w najbliższej okolicy!

Osiedle Rąbieńska Etap II i III

16 zdjęć

Osiedle Rąbieńska Etap II i III
Osiedle Rąbieńska Etap II i III
Osiedle Rąbieńska Etap II i III
Osiedle Rąbieńska Etap II i III

Najbliższe inwestycje

 • Apartamenty Cedry

  Maxbud Noveo sp. z o.o. sp.k.

 • Osiedle Oskar
  od: 5 900 zł/m2
  Pod wynajem

  Peira

 • Osiedle KRAFT

  Trei Residential

Opis Inwestycji

Pro­jekt powstaje na Złot­nie — pre­sti­żo­wej i cenio­nej czę­ści Łodzi — przy ulicy Rąbień­skiej 62 zakłada budowę 5 funk­cjo­nal­nych budyn­ków, w któ­rych znaj­duje się około 90 lokali miesz­kal­nych, poło­żo­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie tere­nów o prze­wa­ża­ją­cej zabu­do­wie jednorodzinnej.

Ofe­ru­jemy lokale o pow. od 28 m2 do 80 m2 wraz z infra­struk­turą tech­niczną, gara­żami, miej­scami par­kin­go­wymi, dro­gami wewnętrz­nymi, oświe­tle­niem oraz pla­cem zabaw dla dzieci. Moż­liwe jest rów­nież łącze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia metrażu od 80 do 130 m2. Kom­pleks miesz­ka­niowy będzie ogro­dzony, z dwoma nie­za­leż­nymi wjaz­dami oraz przy­sto­so­wany dla osób nie­peł­no­spraw­nych, dzięki czemu osie­dle będzie sprzy­jało kom­for­towi i bez­pie­czeń­stwu mieszkańców.

I etap Inwestycji oddany do użytku, planowany termin oddania II etapu (budynek 2 i 3) - do końca IV kwartału 2019 r., III etapu (budynku 4 i 5) w III / IV kwartale 2020 roku.

Inwestycja Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajduje się na Złotnie, ul. Rąbieńska 60 (5.9 km od centrum Łodzi), została zrealizowana przez dewelopera Pro-Inwest Sp. z o.o..

Inwestycja Osiedle Rąbieńska Etap II i III została wybudowana i oddana do użytkowania w 1 kw. 2020 roku.

Cały projekt składa się z 90 nowych mieszkań. Budynki posiadają 4 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych.

Aktualnie w inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III pozostało na sprzedaż 0 mieszkań o powierzchni 65 metrów kwadratowych w cenie od 4 630 zł za metr kwadratowy.

Dla przyszłych mieszkańców deweloper Pro-Inwest Sp. z o.o. przewidział również:

 • miejsca postojowe naziemne

W inwestycji znajdują się komórki lokatorskie.

Szczegóły inwestycji

Realizacja inwestycji:
rozpoczęcie budowy w 4 kw. 2017 roku, inwestycja została oddana do użytkowania w 1 kw. 2020 roku.
Liczba budynków
cała inwestycja składa się z 5 budynków wielorodzinnych.
Liczba kondygnacji:
budynki posiadają 4 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych.
Liczba mieszkań
cała inwestycja składa się z 90 lokali mieszkalnych.
Wysokość pomieszczeń:
w zależności od kondygnacji od 260 do 280 cm wysokości.
Standard wykończenia:
standard deweloperski
Rodzaj własności:
informacja u dewelopera.
Powierzchnie dodatkowe:
nie przewidziano powierzchni dodatkowych.
Komórki lokatorskie:
posiada
Miejsca postojowe:
w inwestycji przewidziano:
 • miejsca postojowe naziemne: garaż.
Udogodnienia:
plac zabaw, teren ogrodzony, przystosowane dla niepełnosprawnych
Przyroda:
w okolicy inwestycji znajduje się park

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja Osiedla Rąbień­ska wycho­dzi naprze­ciw zróż­ni­co­wa­nym potrze­bom przy­szłych miesz­kań­ców, łącząc zalety szyb­kiego dojazdu do cen­trum Łodzi oraz moż­li­wość spę­dza­nia czasu w bli­sko­ści łódz­kich tere­nów par­ko­wych — Parku na Zdro­wiu, ZOO czy Ogrodu Botanicznego.

Łódź Polesie to dzielnica Łodzi o powierzchni 46 km. kw., w której mieszka ok. 140 tys. osób. W centralnym obszarze dzielnicy położony jest Park im. J. Piłsudskiego, dworzec Łódź Kaliska i droga E75. Dzielnicę okala od wschodu rzeka Ner, od południa port lotniczy im. W. Reymonta a od północy ul. Szczecińska i Rąbieńska. Polesie dzieli się na osiedla Złotno, Zdrowie-Mania, Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego, Retkinia Zachód, Lublinek, Stare Polesie i Koziny. O jej przyjaznym mieszkańcom charakterze świadczy położony tu największy łódzki park, Ogród Botaniczny, las Lublinek i 5 supermarketów i liczne punkty usługowe. Do tego dochodzi ciekawa oferta szkół wyższych z kampusem Politechniki Łódzkiej na czele.

Komunikacja

Polesie to dzielnica dobrze skomunikowana z resztą miasta dzięki głównym ulicom Konstantynowskiej, Bandurskiego czy drodze E75. Zajezdnia autobusowa umożliwia dostanie się tym środkiem transportu do każdego punktu miasta. Znajduje się tu też stacja kolejowa Łódź Kaliska, z której dojechać można do każdego większego, polskiego miasta. Obok stacji Łódź Kaliska znajduje się też dworzec PKS na którym zatrzymują się ogólnopolskie autobusy prywatne i państwowe.

Przyszli mieszkańcy inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III mogą korzystać z rozbudowanej sieci połączeń komunikacyjnych. W odległości 200 metrów od inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny - Rąbieńska - Podjazdowa.

Edukacja

Mieszkańcy mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej. W najbliższej okolicy inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajdują się się 2 placówki edukacyjne. Najbliżej położone to: Akademia Malucha Przedszkole Niepubliczne w odległości 310 m, Restan Łukasz Stańczyk w odległości 310 m.

Sklepy i usługi

Na infrastrukturę handlowo-usługową inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III składa się wiele punktów. Nieopodal, w odległości 410 m znajduje się Delikatesy kulinarne DeQ.

Data publikacji: 17.04.2015
Data aktualizacji: 29.10.2020
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: