Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu logo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu

Poznań, os. Przyjaźni 125 B
O nas
Kontakt

Informacje o nas

Zatwierdzony w 1962 roku Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania wyznaczając etapy rozwoju stolicy Wielkopolski do 1980 roku, wyznaczył nowe tereny rozbudowy miasta na obszarze Winograd z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Za wyborem tego obszaru przemawiał brak większych inwestycji na tym terenie, dobre warunki klimatyczne, odległość od śródmieścia.W grudniu 1966 roku, po dwóch latach prac nad projektem planu szczegółowego zagospodarowania tego obszaru, został on ostatecznie przyjęty i zatwierdzony przez Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania.Projektowane osiedla uchwałą Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania z dnia 27.10.1967roku otrzymały niżej podane nazwy: Kraju Rad (obecnie Wichrowe Wzgórze), Wielkiego Października (obecnie Pod Lipami), Kosmonautów, Zwycięstwa i Przyjaźni. Akt erekcyjny pod budowę pierwszego budynku na Winogradach wmurowano 9 maja 1968 roku. Generalnym projektantem Winograd był mgr inż. Czesław Nawrocki.Pierwszy etap budowy to osiedla Pod Lipami (lata 1968-1973 , Wilczak -1983 r.) i Przyjaźni (1970-1979). Pozostałe osiedla powstały w niżej podanych okresach: Kosmonautów – 1973-1976 i 1980-1981, Wichrowe Wzgórze – 1974-1981, Zwycięstwa – 1977-1984.Aktualnie w osiedlach winogradzkich mieszka ok. 43.000 mieszkańców. Panoramę Winograd dobrze widać z poznańskiego śródmieścia, bowiem osiedla mieszkaniowe zlokalizowane są na najwyższym obszarze Poznania. W ich bezpośrednim sąsiedztwie nie ma przemysłu, który mógłby być, ze względu na zanieczyszczenia atmosferyczne, uciążliwy dla mieszkańców. W przeszłości tereny te zajmowały sady, uprawy chmielu, winnice, stąd prawdopodobnie dzisiejsza nazwa dzielnicy – Winogrady.Budownictwo mieszkaniowe na Winogradach stanowią pięciokondygnacyjne budynki i trzynasto- oraz szesnastokondygnacyjne wieżowce. Między budynkami znajdują się ciągi komunikacyjne dla pieszych i duże obszary zieleni z placami zabaw dla dzieci i urządzeniami rekreacyjnymi. Wewnątrz osiedli zlokalizowano szkoły, przedszkola, przychodnie i domy kultury, a na ich obrzeżach – większe obiekty handlowe i usługowe. Osiedla winogradzkie mają dobre połączenia komunikacyjne ze śródmieściem i innymi dzielnicami miasta, szczególnie po uruchomieniu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Z dniem 01 stycznia 1984 roku, po podziale Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, powstała Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Winogrady” obejmująca pięć wcześniej wymienionych osiedli.Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków. Pozostałe organy Spółdzielni to: Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli. Obok działań mających na celu racjonalną gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i ich utrzymanie w dobrym stanie technicznym – Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno-wychowawczą w oparciu o działające w osiedlach domy kultury tj. “Bajka”, “Orbita’, “Pod Lipami”, “ Słońce” i “Wiktoria”. Zapraszamy do tworzenia wspólnie dalszej historii.

Zakończyliśmy sprzedaż 2 inwestycji

Kontakt

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu logo
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu
Poznań, os. Przyjaźni 125 B
Strona internetowa dewelopera

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Forbes 2022
Nagroda Forbes 2021
Nagroda Digital Excellence Awards 2022
Nagroda Laur Klienta 2023
Nagroda Dobry Pracodawca 2023
Nagroda Gazele Biznesu 2023