Wiadomości mieszkaniowe

Value Communication

Value Communication

Regionalne - Warszawa - Trójmiasto

22 marca 2016

Oddaj swój głos!

Polnord chce zwiększyć kapitalizację i podwoić przychody do 2019 roku

W poniedziałek, 21 marca br. Zarząd Polnord podjął uchwałę o przyjęciu i wdrożeniu do realizacji strategii Grupy Kapitałowej Polnord na lata 2016-2019, której celem średnioterminowym jest maksymalizacja wartości dla Akcjonariuszy. Jednocześnie deweloper przedstawił sprawozdanie roczne, a w nim 250,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Strata netto wyniosła 136,4 mln zł i jest konsekwencją obciążenia wyników jednorazowymi odpisami dokonanymi w celu urynkowienia wartości aktywów Grupy.

Polnord chce zwiększyć kapitalizację i podwoić przychody do 2019 roku

Celem strategii istotny wzrost kapitalizacji Polnord do 2019 roku

Przedstawiona przez Zarząd strategia na lata 2016-2019 obejmuje cztery kluczowe obszary działań, których realizacja w średnim terminie ma doprowadzić do istotnego wzrostu skali prowadzonej przez Grupę działalności oraz kapitalizacji Polnord. Strategia ta nie stanowi prognoz wyników Polnord w 2019 r., a jedynie wskazuje cel, który będzie determinował czynności podejmowane przez Zarząd w kolejnych 3 latach oraz przedstawia instrumenty służące do jego realizacji.

Po pierwsze, konieczne będzie istotne obniżenie zadłużenia i skorelowanie go z realizowanymi projektami deweloperskimi. Zakładamy, że do 2019 r. dług stanowić będzie niespełna jedną czwartą obecnej wartości. Kolejnym elementem będzie jeszcze większa niż obecnie koncentracja działań na dużych, chłonnych rynkach, takich jak warszawski i trójmiejski. Realizacja projektów atrakcyjnych pod względem rentowności i dostosowanych do lokalnych potrzeb rynkowych zapewni Grupie solidne wyniki sprzedażowe, a co za tym idzie również finansowe. Jestem przekonany, że realizacja założeń strategii doprowadzi do dynamicznego rozwoju działalności Grupy i umocnienia jej pozycji na rynku – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord.

Grupa zakłada realizację w przyszłości projektów deweloperskich o rentowności netto nie niższej niż 18%. Dokonana przez Zarząd analiza banku ziemi nie tylko wytyczyła kierunki rozwoju kolejnych projektów, ale pozwoliła zidentyfikować aktywa przeznaczone do sprzedaży. Poza realizowanymi projektami, kapitał zapewni Grupie sprzedaż wybranych działek i powierzchni biurowych. Dodatkowe środki zapewnić mogą wpływy z odszkodowań związanych z prowadzonymi przez Grupę postępowaniami, związanymi z przejętymi przez Gminę Miasta Warszawy działkami pod drogi oraz z wybudowaną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie dzielnicy Wilanów. Grupa nie opiera jednak na tym swoich zamierzeń i działań strategicznych.

Powyższe działania mają doprowadzić do osiągnięcia w 2019 roku przychodów na poziomie przekraczającym 500 mln zł oraz umożliwić zwiększenie sprzedaży lokali (ważonej udziałami Polnord) do poziomu co najmniej 1.500 szt. rocznie (w 2015 r. Grupa sprzedała 1.054 lokale). Polnord planuje również powrót do wypłaty Akcjonariuszom dywidendy, począwszy od 2018 roku.

Wyniki za 2015 r. obciążone jednorazowymi odpisami wartości aktywów

 – Zarząd, po dokonaniu kompleksowego przeglądu aktywów, realizowanych przez Grupę projektów deweloperskich oraz prowadzonych spraw sądowych, dokonał urynkowienia ich księgowej wartości, co doprowadziło do obniżenia wyniku wykazanego przez Grupę w raporcie rocznym za 2015 r. Te działania mają jednak charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki i Grupy oraz możliwość terminowego regulowania zobowiązań finansowych – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord.

Łączna wartość dokonanych przez Grupę korekt wyniosła 356 mln zł, z czego 151 mln zł bezpośrednio obciążyło skonsolidowany wynik netto za 2015 r. Pozostała kwota - 205 mln zł – została ujęta jako korekty błędów dokonanych w latach ubiegłych. – Operacja ta pozwoli nadać aktywom w bilansie realną wartość i sprawi, że potencjalna ich sprzedaż w przyszłości będzie pozbawiona negatywnego wpływu na wyniki finansowe – wskazuje Dariusz Krawczyk.

Na koniec 2015 roku Grupa była w trakcie realizacji 17 projektów, w ramach których wybudowanych zostanie 1.720 lokali. W 2016 roku planowane jest uruchomienie 15 kolejnych inwestycji w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, które wprowadzą do oferty 1.556 lokali o łącznej powierzchni blisko 85 tys. mkw. PUM. Trzy spośród nich to zupełnie nowe inwestycje.

W Gdańsku Grupa rozpocznie budowę pierwszego etapu inwestycji: Chabrowe Wzgórze (108 lokali) oraz Flisykowskiego (128 lokali), a także realizację inwestycji przy ul. Rakoczego, gdzie docelowo powstaną 382 lokale. W aglomeracji warszawskiej swojej kontynuacji doczekają się popularne wśród Klientów inwestycje Stacja Kazimierz oraz Brzozowy Zakątek.  

Wspomniani deweloperzy

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy