Wiadomości mieszkaniowe

Justyna Zajączkowska-Cichoń - www.e-mieszkanie.info

Prawo i podatki - Wiadomości

Oddaj swój głos!

Pełnomocnictwo

Ustanowienie pełnomocnika.

Pełnomocnictwo

Wiele razy w życiu zdarzają się nam sytuacje, kiedy nie możemy załatwić danej sprawy osobiście. Koniecznością staje się wówczas do działania w naszym imieniu. Pełnomocnik reprezentuje nas na podstawie i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. Z uwagi na zakres umocowania wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe i szczegółowe.

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do wykonywania czynności zwykłego zarządu, tzn. pełnomocnik dokonuje czynności związanych ze zwykłym używaniem rzeczy np. zarządzanie nieruchomością, utrzymaniem działalności, kontynuacją zawartych przez mocodawcę umów itp. Powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE

Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju np. sprzedaży auta, reprezentowania na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej. Mocodawca musi w tekście pełnomocnictwa określić rodzaj czynności, zwłaszcza jeśli są to czynności przekraczające zwykły zarząd. 

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓŁOWE

Pełnomocnictwo szczegółowe obejmuje umocowanie do dokonania konkretnej czynności prawnej np. sprzedaży mieszkania. Jeśli pełnomocnictwo jest udzielane do czynności prawnej, dla której przepisy wymagają formy szczególnej np. aktu notarialnego, pełnomocnictwo musi zostać udzielone również w tej formie. A zatem udzielając komuś pełnomocnictwa do zakupu czy sprzedaży nieruchomości w naszym imieniu musimy to zrobić za pomocą aktu notarialnego.

KILKA SŁÓW O PEŁNOMOCNIKU

Pełnomocnikiem może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Może mieć pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik może działać na rzecz kilku osób, jednak między tymi osobami nie może istnieć konflikt interesów. Pełnomocnik ma zawsze obowiązek ujawnienia, kogo reprezentuje. Pełnomocnik nie może dokonać czynności prawnej, której jest drugą stroną (chyba że treść pełnomocnictwa stanowi inaczej i nie narusza interesów mocodawcy).
Pełnomocnictwo wygasa wskutek odwołania go przez mocodawcę, zrzeczenia się przez pełnomocnka, śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, dokonania czynności, której dotyczyło (np. po akcie sprzedaży mieszkania), upływu czasu, na który zostało udzielone.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy