Wiadomości mieszkaniowe

Aneta Mościcka

Aneta Mościcka

Wiadomości - Prawo i podatki - Nieruchomości

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 3 głosów

Opodatkowanie PIT sprzedaży mieszkania w ramach umowy dożywocia

W przypadku zbycia (sprzedaży) nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwe określenie przychodu do opodatkowania. W konsekwencji sprzedaż nieruchomości w ramach umowy dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Opodatkowanie PIT sprzedaży mieszkania w ramach umowy dożywocia

Umowę dożywocia reguluje Kodeks cywilny. Umowa ta polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz wyprawienie mu pogrzebu.

W sprawie, zakończonej wydaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały w składzie siedmiu sędziów z 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14 podatniczka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbycia mieszkania w drodze umowy o dożywocie. We wniosku wskazała, że po zmarłym 3 grudnia 2010 r. synu nabyła w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Potwierdzenie nabycia spadku nastąpiło 9 lutego 2011 r. na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. 16 czerwca 2011 r. nastąpiło przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, które podatniczka zamierza przekazać za opiekę w drodze umowy dożywocia synowi kuzynki. Podatniczka chciała wiedzieć w jakiej wysokości musi zapłacić podatek od tej czynności. Zdaniem podatniczki powinna ona zapłacić podatek w wysokości 2 proc., ponieważ przekazanie mieszkania za dożywotnią opiekę nie jest źródłem przychodów – umowa dożywocia nie jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor izby skarbowej uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego zbycie na podstawie umowy o dożywocie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, przed upływem pięcioletniego terminu, będzie stanowić dla podatniczki źródło przychodów i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc.. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, określonym zgodnie z dyspozycją art. 19 ustawy o PIT a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi w oparciu o art. 22 ust. 6d ustawy o PIT.

Podatniczka odwołała się od interpretacji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który ją uchylił.  Dyrektor izby skarbowej złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uznał, że w sprawie występuje zagadnienie prawne, które budzi poważne wątpliwości. Dlatego NSA wydał w tej sprawie uchwałę 17 listopada 2014 r.

Stanowisko NSA       

NSA wskazał, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o PIT nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tej nieruchomości prawem dożywocia.

W  przypadku zbycia (sprzedaży) nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwe określenie przychodu do opodatkowania. Oznacza to, że sprzedaż nieruchomości w ramach umowy dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy