O ulgach podatkowych z tytułu kosztów budowlanych

Redakcja
Redakcja
06.06.2011
O ulgach podatkowych z tytułu kosztów budowlanych
W ostatnim czasie wysokość podatku VAT uległa znacznej zmianie. Wcześniej zmienił się również sposób opodatkowania materiałów budowlanych, które były objęte stawką podatku o towarach i usługach, a od kilku lat są regulowane przez ustawę o VAT. W związku ze zmianą wysokości podatku VAT, zmienią się też przepisy normujące ulgi podatkowe. Wbrew wcześniejszym obawom, w roku 2011 nabywcy nadal będą mogli starać się o ulgi podatkowe z tytułu kosztów VAT poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

 

 

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi?

Omawiana ulga podatkowa jest przewidziana przede wszystkim dla osób fizycznych tworzących związek małżeński. W tym miejscu warto zauważyć różnicę między wspólnością a wspólnotą majątkową. Wspólnota wydaje się mieć charakter wyłącznie nomenklaturalny, a to, co potocznie rozumiemy pod jej pojęciem, w świetle prawa stanowi wspólność. Wszelkie aspekty dotyczące wspólności małżeńskiej oraz jej definicji prawnej reguluje Kodeks Cywilny.

 

Zwrot podatku przebiega wg prostego rozróżnienia. Limity zwrotu są przewidziane dla dwóch wariantów: wspólnego i odrębnego. Pierwszy ma miejsce, gdy wydatki związane z budową lub remontem nieruchomości nastąpiły już w trakcie trwania małżeństwa, niezależnie od rozdzielności lub wspólności majątkowej. Z kolei wspólne limity zwrotu części podatku nie obejmują małżonków, którzy dokonali wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jeszcze przed sformalizowaniem związku. Warto podkreślić, że bez względu na to, czy małżonkowie składają wniosek o zwrot części podatku VAT wspólnie, czy osobno, są zobowiązani do podania we wniosku danych współmałżonka  oraz wspólnego złożenia podpisów na dokumencie.

 

 

Kilka ważnych ciekawostek

Jednym z niestandardowych wariantów związanych z procedurą odzyskania podatku VAT z tytułu kosztów budowlanych jest sytuacja, kiedy jeden z małżonków zdążył już skorzystać z ulgi zanim wstąpił w związek małżeński. Jeśli miało to miejsce w ciągu pięciu lat przed złożeniem aktualnego, wspólnego wniosku, limity zostają odpowiednio obniżone. Suma limitów dla małżeństwa zostaje wyliczona na nowo oraz zostaje obniżona o kwotę ulg dla obojga małżonków, które otrzymali przed zawarciem związku małżeńskiego. Może się zdarzyć, że kwota wcześniejszych zwrotów przekroczy sumę nowej, wspólnej ulgi. Wtedy małżonkowie mogą ponownie ubiegać się o zwrot podatku VAT po upływie pięciu lat od momentu złożenia wniosków indywidualnych.

 

Inną sytuacją, na którą warto zwrócić uwagę, to taka, kiedy próbie otrzymania zwrotu podatku VAT  towarzyszą rozwód małżeństwa, bądź decyzja o separacji. Wtedy małżonkowie, dla których kwota limitów jest obliczana od nowa, składają wniosek wspólnie oraz godzą się na pomniejszenie sumy zwrotu o 50% i podzielenie jej po połowie na obie strony. W innym przypadku stosuje się wniosek odrębny, a uzyskaną w ten sposób nową kwotę limitów pomniejsza się o wysokość zwrotu uzyskanego wcześniej dla małżeństwa. Tak jak w przypadku wielu innych sytuacji związanych z rozwodem lub separacją, korzystniejsze dla dwojga ludzi jest wybranie pierwszego wariantu. Ugoda, nawet jeśli nie pozwoli na zysk, może realnie zmniejszyć ewentualne straty na skutek rozpadu małżenstwa.

 

Na koniec wspomnijmy o jeszcze jednej, dość rzadkiej sytuacji, kiedy małżonkowie (np. z racji miejsc pracy) mieszkają oddzielnie (choćby okresowo), przez co korzystają z różnych placówek Urzędu Skarbowego. Wtedy, chcąc ubiegać się o zwrot podatku VAT, mogą wybrać urząd właściwy jednemu ze współmałżonków, a w składanym wniosku muszą uwzględnić dane obojga małżonków. Jednocześnie na malżonkach spoczywa obowiązak powiadomienia drugiej z placówek Urzędu Skarbowego, w którym również będą zawarte informacje na temat obojga małżonków, a ponadto szczegółowe informacje dotyczące wniosku złożonego w poprzednim urzędzie – w tym limit przysługujący małżonkom oraz informacja o wysokości zwrotu podatku VAT.

 

 

Na co przysługuje ulga?

Pojęcie materiałów budowlanych jest dość obszerne i kryje się pod nim spora część surowców, materiałów i rzeczy, które skutecznie nadwyrężają portfele nabywców nieruchomości. Ostatni wykaz materiałów budowalnych, sporządzony przez Ministerstwo Infrastruktury i obowiązujący od stycznia 2011 roku, segreguje elementy podlegające zwrotowi podatku VAT w 87 grup wyrobów, podanych z nazwy i szczegółowo opisanych. Każda z grup ma przypisany symbol, który może ułatwić klasyfikację na potrzeby wniosku osoby ubiegającej się o zwrot podatku VAT. Wśród wyrobów wyszczególnionych w wykazie Ministerstwa Infrastruktury możemy wymienić m.in.: gotowe surowce budowlane, półprodukty i fabrykaty, elementy wykończenia, materiały sztuczne, mineralne i naturalne, elementy hydrauliki i kanalizacji, drzwi, podłogi i okna, instalacje pomocnicze, czy elementy wyposażenia sanitarnego i armatury oraz wiele innych.

 

Na koniec wypada jedynie wspomnieć, że z każdym rokiem rośnie liczba świadomych nabywców, a więc takich, którzy nie tylko kupują z rozsądkiem, ale również potrafią skutecznie zarządzić swoim portfelem w trakcie całego procesu przysposobiania zakupionej nieruchomości. Przypomnijmy, że wyżej scharakteryzowanym osobom fizycznym przysługuje zwrot części wydatków na zakup materiałów budowalnych, spowodowany wzrostem podatku VAT z 7% na 22% i 23%. W kolejnych latach, dla których przewiduje się wzrost stopy podatkowej o 1% w skali roku, przepisy regulujące zwrot podatku VAT mają być odpowiednio aktualizowane.

 

PODZIEL SIĘ:
KATEGORIE:
OCEŃ ARTYKUŁ:
Dodaj komentarz

    Artykuły powiązane:

    Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

    Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

    Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: