Koniec z wystawianiem przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych

Aneta Mościcka
Aneta Mościcka

Data publikacji: 23.10.2015, Data aktualizacji: 27.02.2023

Bankowe tytuły egezkucyjne
Wkrótce banki nie będą już mogły wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych. To efekt uchwalonej przez Sejm nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w prawie to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy dotyczące możliwości wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych są sprzeczne z konstytucją.

Nowelizacja Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. przewiduje pozbawienie banków możliwości wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji  ustawy  będą podlegały umorzeniu. Jeżeli jednak przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności będzie toczyło się według przepisów dotychczasowych.

Bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowa moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy. Konsekwencją zmian będzie to, że banki chcąc prowadzić egzekucję z majątku dłużnika (klienta) będą musiały tak jak inni wierzyciele występować na drogę postępowania  cywilnego do sądu.

Omawiana nowelizacja Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowela trafiła do podpisu prezydenta.

Zmiany w prawie wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wskazane wyżej zmiany w prawie to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia br. (sygn. akt P 45/12). W wyroku tym Trybunał uznał, że prawo do wystawiania bankowych tytułow egezkucyjnych jest przywilejem banków, który narusza zasadę równego traktowania zawartą w art. 32 ust. 1 konstytucji w trzech aspektach. Chodzi o relację między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów.

Zdaniem Trybunału bank i jego klient mają wspólną cechę – są stronami stosunku zobowiązaniowego, która jest oparta na zasadzie równości i autonomii woli stron. Powinny mieć więc równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu, z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty.

Klient banku może bronić się przed bankowym tytułem egzekucyjnym tylko wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego i ponosi w związku z tym pełną opłatę stosunkową (5% od wartości roszczenia) oraz cały ciężar dowodzenia.

Aneta Mościcka
Aneta Mościcka

Dziennikarka od 2000 roku, prawnik, z odbytą aplikacją sądową. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i prawa związanego z nieruchomościami.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

KATEGORIE:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

    Artykuły powiązane

    Regionalne

    Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

    Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

    Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: