Czy wpłata przez darczyńcę darowizny na konto dewelopera korzysta ze zwolnienia podatkowego?

Aneta Mościcka
Aneta Mościcka

Data publikacji: 09.07.2014, Data aktualizacji: 17.11.2022

Średnia ocen 4/5 na podstawie 9 głosów

Czy wpłata przez darczyńcę darowizny na konto dewelopera korzysta ze zwolnienia podatkowego?
Sporo wątpliwości w praktyce wywołuje to, czy wpłacenie przez darczyńcę osobie z kręgu najbliższej rodziny pieniędzy bezpośrednio na konto dewelopera spełnia warunek udokumentowania wpłaty dla celów podatkowych i czy w konsekwencji darowizna ta jest  zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy (np. mieszkania) lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci), wstępnych (rodziców), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przewidują zwolnienie od podatku dokonanej darowizny pod warunkiem, że osoby spokrewnione:

 • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
 • przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są pieniądze, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną 9 637 zł -udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Wynika to z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Często się zdarza, że osoby bliskie przekazują darowiznę pieniężną na rzecz obdarowanego bezpośrednio na konto dewelopera. W związku z tym istnieją wątpliwości, czy jest to właściwy sposób dokumentowania darowizny pieniężnej dający w konsekwencji prawo do zwolnienia podatkowego z tytułu dokonanej darowizny między osobami spokrewnionymi.

W sytuacji, gdy wpłata kwoty objętej umową darowizny pomiędzy krewnymi dokonana została przez darczyńcę na rachunek bankowy dewelopera bądź innego podmiotu sprzedającego lokal mieszkalny, w związku z konkretną umową zawartą z obdarowanym, tytułem zapłaty na pokrycie ceny zakupu tego mieszkania warunek udokumentowania wpłaty na rachunek bankowy nabywcy przewidziany w art. 4a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest spełniony.

Wpłata taka w sposób wyraźny i niewątpliwy dokumentuje bowiem kto, komu i ile darował, potwierdzając rzeczywisty charakter dokonanej umowy darowizny.Dokonanie tej wpłaty przez darczyńcę zamiast obdarowanego na konto firmy deweloperskiej, ze szczegółowym określeniem tytułu tej wpłaty jest tylko ominięciem zbędnego pośrednika.

Jeżeli zatem organy podatkowe przyjmą w tej sprawie inne stanowisko, stanowiące, że wpłata na konto dewelopera nie wystarczy dla udokumentowania faktu darowizny, warto odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego w celu zakwestionowania takiej decyzji fiskusa. Sądy administracyjne stoją w tej sprawie po stronie podatników w szeregu orzeczeń, np. w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 września 2010 r. sygn. akt II FSK 818/09 i z 14 października 2010 r. sygn. akt 981/09.

Aneta Mościcka
Aneta Mościcka

Dziennikarka od 2000 roku, prawnik, z odbytą aplikacją sądową. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i prawa związanego z nieruchomościami.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

KATEGORIE:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  nagroda dobry pracodawca 2023
  nagroda gazele biznesu 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: