Pomorskie, Słupski

Informacja na temat powiatu Słupskiego

Aktualnie w powiecie Słupskim dostępnych jest 64 oferty w 2 inwestycjach

Pomorskie, Słupski
Zobacz na mapie

Powiat słupski zajmuje 2304 kilometry kwadratowe. Mieszka w nim ponad 97 tysięcy osób. W skład powiatu wchodzą gmina miejska Ustka, gmina miejsko-wiejska Kępice oraz następujące gminy wiejskie: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka. Słupsk jest siedzibą władz powiatu słupskiego, ale stanowi odrębną jednostkę administracyjną. Najpopularniejszą miejscowością turystyczną powiatu jest Ustka, która ma status uzdrowiska. Gości z całej Polski przyciągają także lasy Słowińskiego Parku Narodowego, częściowo leżącego na ziemi słupskiej. Znajduje się tu również kilka rezerwatów przyrody, w których występują rzadkie rośliny, ptaki wodne, chronione ssaki. Piękne krajobrazy przyciągają nie tylko turystów, lecz także nowych mieszkańców – z roku na rok wzrasta liczba ludności. Ponad trzy czwarte osób zameldowanych w powiecie mieszka na wsi. Ważnymi dziedzinami gospodarki są rolnictwo oraz przemysł drzewny, spożywczy, stoczniowy, metalowy, obuwniczy, tworzyw sztucznych. Od XIV do XVII wieku ziemią słupską władali książęta pomorscy. W 1653 roku, po bezpotomnej śmierci księcia Bogusława XIV, obszar ten znalazł się w granicach Brandenburgii. Do Polski przyłączono go dopiero po drugiej wojnie światowej. Większość rdzennej ludności wysiedlono wtedy do Niemiec, a na Pomorze przybyły osoby z różnych części Polski. Największa miejscowość powiatu – Ustka – istniała już w XIV stuleciu. Wieś bardzo długo podlegała miastu Słupsk. Przejściowo – w latach 1329–1342 – rządzili nią Krzyżacy, gdyż książę pomorski zastawił Słupsk i okoliczne wsie. Przez stulecia coraz większego znaczenia nabierał port w Ustce. Niestety, podupadł w wyniku wojny trzydziestoletniej i wielkiego pożaru. Dopiero na początku XX wieku, kiedy do Ustki doprowadzono tory kolejowe, wieś zaczęła się rozwijać jako miejscowość wypoczynkowa. Od 1935 roku jest miastem.

Informacja o lokalizacji

Po powiecie słupskim jeżdżą autobusy PKS i różnych prywatnych przewoźników. Dojazd z Ustki do Gdyni Głównej zajmuje około 2 godziny (w przypadku dojazdu autobusem do Słupska i przesiadki do pociągu TLK). Pociągiem z Ustki można dojechać do Piły Głównej.

W powiecie słupskim jest 45 szkół podstawowych, 27 gimnazjów, 9 szkół ponadgimnazjalnych (tak niska liczba tych ostatnich wynika z faktu, że większość młodzieży dojeżdża do szkół w Słupsku). W Ustce znajduje się zamiejscowy ośrodek dydaktyczny Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

W powiecie słupskim jest 36 zakładów opieki zdrowotnej. W Ustce działa 6 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Mieszkańcy powiatu najczęściej korzystają ze szpitala w Słupsku.

W powiecie słupskim są świetne warunki do uprawiania sportów wodnych. Wyznaczono szlaki kajakowe, rowerowe i piesze, a także drogi do jazdy konnej. W Ustce znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji, który posiada boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz korty tenisowe. Organizuje się tu obozy sportowe dla drużyn piłki nożnej. Wśród corocznie organizowanych zawodów jest Grand Prix Polski w wędkarstwie morskim.

Oferta mieszkaniowa

Poszukujący nowych nieruchomości w powiecie Słupskim mogą wybierać z pośród 2 inwestycji mieszkaniowych w których łącznie deweloperzy mają w sprzedaży 64 mieszkania. Ceny nowych lokali dostępnych w powiecie Słupskim wahają się od 3 850 do 4 100 zł za metr kwadratowy.

Zobacz inwestycje w powiecie Słupskim

Inwestycje polecane

Znajdziemy dla Ciebie