małopolskie, nowosądecki

Informacja na temat powiatu nowosądeckiego

Aktualnie w powiecie nowosądeckim dostępnych jest 29 ofert w 2 inwestycjach

małopolskie, nowosądecki

Powiat nowosądecki to duża jednostka administracyjna (1550 km2), której południowa granica oddziela Polskę od Republiki Słowackiej. Opisywany obszar jest umiejscowiony w południowo – wschodniej części województwa małopolskiego. Siedziba władz powiatu nowosądeckiego to Nowy Sącz. Warto nadmienić, że wspomniane miasto jest samodzielną jednostką administracyjną (podobnie jak Kraków). Dlatego nie wchodzi ono w skład powiatu nowosądeckiego. Na terenie opisywanego powiatu znajduje się pięć miast, które są znacznie mniejsze od Nowego Sącza. Mowa o Grybowie (ok. 6300 mieszkańców), Krynicy Zdroju (ok. 11 400 mieszkańców), Muszynie (ok. 5100 mieszkańców), Piwnicznej Zdroju (ok. 6000 mieszkańców) oraz Starym Sączu (ok. 9100 mieszkańców). Cztery wymienione ośrodki miejskie są centralnymi punktami gmin. Status osobnej gminy miejskiej posiada tylko Grybów. W skład powiatu nowosądeckiego wchodzi również jedenaście gmin wiejskich (Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro, Korzenna, Łabowa, Łącko oraz Łososina Dolna). We wszystkich miejscowościach powiatu nowosądeckiego obecnie mieszka 208 000 osób. Powiat nowosądecki został utworzony na mocy ostatniej reformy administracyjnej (1999 r.). Warto jednak pamiętać, że jednostka administracyjna o identycznej nazwie istniała ponad 130 lat wcześniej. Wyodrębniono ją w ramach galicyjskiej reformy samorządowej (1867 r.). Ówczesny powiat nowosądecki był dwukrotnie mniejszy od obecnego (772 km2). Na jego terenie w 1879 roku mieszkało 92 500 osób. Powiat nowosądecki o nieco większej powierzchni (1572 km2) funkcjonował również w czasach II Rzeczpospolitej i PRL-u. Został on zlikwidowany w ramach przedostatniej reformy administracyjnej kraju (1975 r.). Obecnie powiat nowosądecki jest jednym ze słabiej rozwiniętych obszarów województwa małopolskiego. W lokalnej strukturze gospodarczej sporą rolę odgrywa nieefektywne rolnictwo. Problemem jest także wysoka stopa bezrobocia. W przypadku omawianego powiatu można zauważyć terytorialne zróżnicowanie stopnia rozwoju gospodarczego. Znacznie lepiej prosperują gminy znajdujące się w pobliżu Nowego Sącza. To osiemdziesięciotysięczne miasto pełni ważną rolę jako lokalny rynek pracy. Na jego terenie funkcjonuje kilka przedsiębiorstw, które zatrudniają więcej niż 500 osób. W Nowym Sączu działa też kilka firm deweloperskich. Wspomniane przedsiębiorstwa niekiedy decydują się na budowanie kolejnych mieszkań i domów w podmiejskich gminach.

Informacja o lokalizacji

Powiat nowosądecki cechuje się dość dużą dostępnością publicznych placówek edukacyjnych. W roku szkolnym 2011/2012 na każde z 46 tamtejszych przedszkoli przypadało średnio 36 dzieci. Był to jeden z najlepszych wyników w całym województwie małopolskim. Obecnie na terenie powiatu nowosądeckiego funkcjonuje również 137 szkół podstawowych, 57 gimnazjów oraz 28 szkół średnich.

W ramach bieżącej opieki medycznej mieszkańcy powiatu nowosądeckiego mogą korzystać z 86 lokalnych przychodni. W przypadku poważniejszych schorzeń odpowiednie usługi zapewnia im szpital powiatowy, który jest umiejscowiony w Krynicy Zdroju. Wspomniana placówka leczy swoich pacjentów w ramach sześciu oddziałów.

Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego najczęściej korzystają z obiektów sportowych, które są własnością szkół lub lokalnych klubów. Mieszkańcy pięciu miast mają do dyspozycji dodatkową infrastrukturę. Przykładowo w Krynicy Zdroju Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnia lodowisko, stadion piłkarski, kompleks boisk sportowych oraz korty tenisowe. Teren powiatu nowosądeckiego sprzyja turystyce pieszej. Jego walory doceniają również miłośnicy sportów zimowych. Odpowiednia infrastruktura dla narciarzy znajduje się m.in. w Krynicy Zdroju, Rytrze i Tyliczu.

Oferta mieszkaniowa

Poszukujący nowych nieruchomości w powiecie nowosądeckim mogą wybierać z pośród 2 inwestycji mieszkaniowych w których łącznie deweloperzy mają w sprzedaży 29 mieszkań. Ceny nowych lokali dostępnych w powiecie nowosądeckim wahają się od 4 865 do 16 405 zł za metr kwadratowy.

Zobacz inwestycje w powiecie nowosądeckim

Inwestycje polecane