Działanie 6.1 POIG

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Property Group Sp. z o.o.

W dniu 27 listopada 2012 roku Property Group Sp. z o.o. podpisała umowę UDA-POIG.06.01.00-14-056/12-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie Property Group Sp. z o.o. dofinansowania na realizację projektu o nazwie "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Property Group Sp. z o.o. ". Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 419.592 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 210.000 zł.

Termin realizacji projektu: 01-10-2012 - 31-12-2013 r.

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego