Działanie 3.3.2 POIG

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Usługi doradcze mające na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego dla Property Group Sp. z o.o

W dniu 15 marca 2011 roku podpisana została umowa UDA-POIG.03.03.02-00-084/10-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie Property Group Sp. z o.o. dofinansowania na realizację projektu o nazwie "Usługi doradcze mające na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego dla Property Group Sp. z o.o„ " w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla działania 3.3.2 Wsparcie dla MSP. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 95.160 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 39.000 zł i zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego.

Projekt został rozpoczęty w dniu 27-09-2010 r. i zakończył się w dniu 18-03-2011 r.

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego